De fattigas små systrar vinner i högsta domstolen mot Obamacare-kravet

11 augusti 2020

Kongregationen De fattigas små systrar vann i högsta domstolen i början av juli, nio år efter att ordenssystrarna började motsätta sig Obamacare-kravet att som arbetsgivare behöva förse sina anställda med preventivmedel genom sjukförsäkringen.

Respekt har tidigare rapporterat om de Små systrar av de fattigas nioåriga kamp mot president Obamas vårdreform, som 2011 krävde att preventivmedel och abortframkallande läkemedel bekostas genom arbetsgivarens försäkring. Läs mer >> 

Trogen tjänst för de fattiga

Enligt domaren Clarence Thomas har systrarna ”i över 150 år ägnat sig troget och uppoffrande åt tjänsten för de fattiga, motiverade av en religiös kallelse att överge allt för sin nästa. Men under de senaste sju åren har de – som många andra troende som motsatte sig regeringskraven genom rättstvister, som ledde fram till dagens beslut – varit tvungna att kämpa för möjligheten att kunna fortsätta i sitt ädla arbete utan att kränka sina uppriktiga religiösa övertygelser”.

Majoritet för systrarna

I ett domslut med sju mot två röster gick domstolen med på systrarnas krav i den senaste omgången av stämningar, som den här gången väcktes av delstaterna Pennsylvania och Kalifornien. De hävdade att undantaget skapat av Trump-administrationen för konfessionella organisationer med moraliska invändningar mot tillhandahållandet av preventivmedel och abortframkallande läkemedel genom de anställdas sjukvårdsförsäkring skulle innebära extra kostnader för delstaterna, vilket de ansåg vara felaktigt.

Högsta domstolen tog upp målet i januari och förhandlingen skedde pga. coronapandemin via telefon i april och domen presenterades i juli.

Källor: CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com) och National Catholic Register (www.ncregister.com)