Den katolska synen på vaccination

12 augusti 2020

Coronapandemin har kommit så långt att alla väntar på ett vaccin som ger antikroppar mot infektionen. Vilka som bör få högsta prioritet för ett vaccin och hur det har utvecklats är några av de viktiga etiska frågorna som kommer upp i sammanhanget. 

Enligt Edward Furton, etik- och publikationschef vid National Catholic Bioethics Center, bör de som arbetar inom sjukvården och inom den offentliga sektorn stå först i vaccinationskön, eftersom de kommer i kontakt med många olika människor på grund av sitt yrkes karaktär. Han menar även att myndigheterna bör överväga att prioritera människor i trångbodda områden, som "ett försök att ta itu med sjukdomen och de platser där den mest sannolikt kommer att spridas".

Skyldighet att vaccinera sig

Bland katolska grupper diskuteras om det finns en skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. En annan fråga är varifrån de nya vaccinerna kommer.

Biskop Paul Mason och biskop John Sherrington, som arbetar med hälsofrågor inom biskopskonferensen i England och Wales, betonar i ett nyligen publicerat dokument den katolska kyrkans stöd för vaccination för att skydda de mest utsatta i vårt samhälle – särskilt de med immunbrist, gravida kvinnor och deras ofödda barn.

Biskoparna är tydliga med att kyrkan skiljer mellan oetiskt inköp av vacciner i nutid och användningen av historiska cellinjer från aborterade foster från 1970-talet. De upprepar kyrkans moraliska ståndpunkt när de motsätter sig produktion av vacciner med sådan vävnad och erkänner den oro som många katoliker upplever när de ställs inför valet att vaccinera sitt barn.

I sitt dokument upprepar biskoparna kyrkans lära att "den överlägsna betydelsen av hälsan hos ett barn och andra utsatta personer kan tillåta föräldrar att använda ett vaccin som tidigare utvecklats med hjälp av dessa cellinjer". De påminner om budskapet från den påvliga livsakademin från 2017 att "alla kliniskt rekommenderade vaccinationer kan användas med gott samvete och att användningen av sådana vacciner inte innebär att man förespråkar abort". Läs mer >> 

Snabb vaccinutveckling

En annan etisk fråga gäller den snabba vaccinutvecklingen. Coronavirusets framfart och dödliga karaktär har drivit forskare till att gå in i den sista testfasen på rekordtid.

Vi är alla överens om att det är bra att arbeta så fort som möjligt, så säkert som möjligt. Men skyddsåtgärderna i testfaserna har ett syfte. Man bör vara mycket försiktig med att ta genvägar när det gäller människors säkerhet, varnar bioetiker Joseph Meany, ordförande för National Catholic Bioethics Center.

Källor: CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com) och Catholic Bishops' Conference of England and Wales (www.cbcew.org.uk)