Dödshjälp för psykisk sjuka i Quebec

29 januari 2020

Quebecs hälsominister Danielle McCann meddelade i förra veckan att provinsregeringen planerar att utöka möjligheten till läkarassisterat självmord till personer med en allvarlig, obotlig psykisk sjukdom. Riktlinjer kommer att skrivas av Quebecs läkarförening. 

Enligt hälsoministern berör detta psykiskt sjuka, som inte svarar på behandling – men "sådana fall skulle vara exceptionella" betonade hon. Inte heller läkarföreningen tror att det blir många: 

– Vi förväntar oss inte att många av dessa patienter kommer att bli kvalificerade, eftersom ett av de andra kriterierna som kvarstår är att sjukdomen är obotlig, vilket inte nödvändigtvis är fallet för alla psykiska sjukdomstillstånd. Det kommer verkligen att vara ett individuellt beslut från fall till fall, säger Yves Robert, läkarföreningens sekreterare. 

I förra veckan meddelande provinsregeringen att man följer domaren Christine Baudouins utslag att patienten inte behöver vara döende för att kunna få dödshjälp. Läs mer >> Lagen kräver fortfarande att den som kan få dödshjälp är över 18 år, har mental beslutsförmåga om sin vård, lider av en allvarlig och obotlig sjukdom och har konstant och outhärdlig fysisk eller psykisk smärta, som inte går att underlätta. Hälsoministern talade om möjliga ytterligare kriterier för psykiskt sjuka: att en psykiatriker måste konsulteras och att väntetiden innan dödshjälpen genomförs borde bli längre. 

Hela landet följer

Kanadas federala regering kommer att godkänna höstens dom i Quebecs domstol och anpassa den federala lagen. Offentliga samråd skall undersöka om psykisk sjuka och "mogna minderåriga" bör vara berättigade till dödshjälp på federal nivå och om de som oroas över att tappa sin mentala kapacitet och inte kan ge samtycke bör tillåtas begära dödshjälp i förväg. En parlamentarisk översyn av lagen skall inledas i sommar. Läs mer >>  

Villkorliga värden

Dödshjälp vid psykisk sjukdom kritiseras för att den väcker komplexa moraliska och etiska frågor. Vissa hävdar att det saknas bevis för att psykisk sjukdom är ett obotligt tillstånd, och andra har sagt att mer bör investeras i behandling och resurser till dem som lider av psykisk sjukdom. Läs mer >>  

Psykiatern Mark Komrad, flerårig ordförande i American Psychiatric Associations etikkommitté, varnar att utvecklingen liknar den i Benelux-länderna, som började tillåta dödshjälp för få i början och utvidgade sedan snabbt till fler grupper. I ett mail till Respekt skriver han att man i "dessa små länder nu ger dödshjälp till nästan 200 psykiatripatienter varje år (många av samma utmattade, behandlande psykiatriker som tidigare försökt förhindra deras självmord!). Samtidigt undersöker hela Kanada på allvar läkarassisterat självmord för psykiatripatienter och att uppfylla idén om ’likvärdighet’ vid psykiatriska störningar. Varje land som har legaliserat dödshjälp har gradvis utvidgat kriterierna, enligt villkorliga värden som rättvisa och likabehandling som gör det mycket svårt att förneka detta till dem som befinner sig knappt utanför den dragna gränsen". Läs mer >>  

Källa: CityNews (www.660citynews.com)