Dödshjälp pausas under covid-19-pandemin

16 april 2020

Dödshjälpskliniken Expertisecentrum Euthanasie, en klinik specialiserad på dödshjälp och läkarassisterat självmord i Nederländerna, har stängt pga. covid-19. I Belgien finns för närvarande begränsat med resurser och få läkare tillgängliga för dödshjälp. Även i Kanada stänger myndigheterna ner dödshjälpskliniker under coronakrisen.

Dödshjälpskliniken Expertisecentrum Euthanasie har ställt in all dödshjälp och inga nya patienter tas emot. Brådskande fall tas emot i den mån vårdpersonal finns tillgänglig. Centret, som förra året gett dödshjälp till nästan 900 patienter med cancer, psykiatriska problem, demens och åldersrelaterade åkommor, slår fast på sin webbsida att dödshjälp inte kan "identifieras som högsta prioritet inom hälsovården". Läs mer >> 

Viktigast att bekämpa corona

På liknande sätt fastslår Jacqueline Herremans, ledamot i Belgiens kommission som granskar dödshjälp, att det för närvarande finns lite resurser och ännu färre läkare tillgängliga för att ge dödshjälp:

– Det viktigaste just nu är att vi bekämpar coronaviruset, säger Jacqueline Herremans.

Även i Kanada pausas dödshjälp och läkarassisterat självmord för att inte utsätta vårdpersonalen för coronavirus. Två kliniker i Ontario har slutat tillhandahålla läkarassisterat självmord pga. covid-19-pandemin, skriver tidningen The Globe and Mail.

Inte omedelbart nödvändig

Detta är extraordinära åtgärder. Dödshjälpsförespråkare har länge insisterat på att dödshjälp är nödvändig för att lindra "outhärdligt lidande". Att pausa dödshjälp på grund av risken för coronasmitta betyder att de som utför dödshjälp inte längre tror att deras tjänster är "omedelbart medicinsk nödvändiga", annars skulle de fortsätta arbeta trots smittorisken.

Stephen Pleiter, som leder Euthanasia Expertise Center, förklarade förra året att "om situationen är outhärdlig och det inte finns utsikt till bättring och dödshjälp är ett alternativ, skulle det vara nästan oetiskt [av en läkare] att inte hjälpa den personen". Läs mer >> I Kanada har läkarassisterat självmord varit lagligt i nästan fyra år. Ändå pausas det nu på vissa platser under covid-19-pandemin.

Hospicevård trots corona

Detta står i skarp kontrast till hospicevården, som fortsätter sin vård av döende, trots risker. Enligt den nederländska hospiceläkarföreningen finns det inga rapporter om hospice-nedläggningar i Nederländerna. Sjukhus i Ontario, där hjälp med läkarassisterat självmord har pausats, fortsätter att ge palliativ vård till terminalt sjuka covid-19-patienter.

"Om några månader, när vi återgår till det normala, när dödshjälpskliniker återigen uppfyller människors önskemål om att avsluta sina liv, borde vi kunna komma ihåg tiden då det gjordes stora uppoffringar för att bevara alla liv, oavsett hur svaga och sårbara de var. Vi bör komma ihåg den här tiden, då dödshjälp inte verkade nödvändigt", skriver Kevin Yuill, från brittiska University of Sunderland på nyhetssidan Spiked.

Källor: Spiked (www.spiked-online.com) och The Globe and Mail (www.theglobeandmail.com)