Dödshjälpens bidrag till organdonation i Kanada ett etiskt problem

14 januari 2020

Allt fler personer som dör genom dödshjälp i Kanada har även sagt ja till organdonation. I provinsen Ontario har det lett till en markant ökning av donerade organ. Kritiker ifrågasätter frivilligheten i dessa donationer när olika intressen blandas ihop. 

Under fjolårets första 11 månader stod patienter som avled genom läkarassisterat självmord i Kanadas provins Ontario för 18 organdonationer och 95 vävnadsdonationer. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2018 och med 109 procent jämfört med 2017. 

Enligt Trillium Gift of Life Network, som övervakar donation av organ och vävnader i Ontario, stod de 113 donationerna relaterade till läkarassisterat självmord 2019 för fem procent av de totala antalet organdonationer i Ontario. År 2018 utgjorde donationer efter läkarassisterat självmord 3,6 procent av provinsens totala antal donationer och 2017 var det 2,1 procent. Läs mer >> 

Få registrerar donationsviljan

Denna relativt nya källa till organ och vävnader gör skillnad på Ontarios väntelista för organ. Medan 90 procent av medborgarna enligt uppgift stöder organdonation, finns endast 34 procent registrerade online, och antalet registrerade donatorer har minskat under tre år i rad. 

Majoriteten patienter som begär läkarassisterat självmord är cancerpatienter som inte kan donera sina organ. Dessutom måste organdonatorer dö på sjukhus, medan många läkarassisterade självmord sker i hemmet. Domen i Kanadas provins Quebec har tagit bort begränsningen att vara döende för att kunna få dödshjälp, vilket förväntas bidra till en ökning av organdonatorer. Läs mer >>  

Olika intressen bör skiljas åt

Michael Cooper, ledamot av Kanadas underhus, är i princip inte emot organdonation efter dödshjälp men menar att systemet väcker frågor om samtycke och öppnar upp möjligheten för tvång: 

– Jag är orolig över att det saknas tydlighet i huruvida patienten fattar ett fritt beslut, utan tvång eller inflytande från annan. I dagens läge finns det risk att dödshjälp ges till patienter som inte självständigt kan ge sitt godkännande eller som kanske inte vill dö. Organdonation borde vara helt åtskilt från dödshjälpsbeslutet, säger Michael Cooper till CNA. 

Moira McQueen, moralteolog vid Kanadas katolska bioetikinstitut, anser att metoden verkar "ganska skrämmande":

– När dödshjälpsprocessen inleds i hemmet och patienten sedan överförs till sjukhuset för organdonation innebär det en rad etiska och juridiska problem. Situationen gör det tydligt att fokus ligger på ’organskörd’. Donatorns värdighet äventyras och olika intressesfärer blandas ihop. Läkargruppen som ger dödshjälp måste vara helt avskilt från gruppen som hanterar organdonationen. 

Att även personer som inte är döende kan begära dödshjälp kan, enligt Moira McQueen, leda till att organdonation föreslås som incitament eller en slags tröst för personens egen livsförlust: 

Dessa scenarier är alltför verkliga, och många kommer att rättfärdiga sina beslut genom att förvandla något de själva kan se som tveksamt till något ganska ädelt, säger Moira McQueen till CNA. 

Källor: CNA (www.catholicnewsagency.com) och Ottawa Citizen (ottawacitizen.com)