Drastiskt sjunkande fertilitetstal kräver sociala förändringar

05 oktober 2020

Nästan alla länder kommer att få en minskad befolkning pga. drastiskt sjunkande fertilitetstal. 23 nationer, inklusive Spanien och Japan, förväntas se sin befolkning halverad till år 2100. Det innebär bl. en dramatiskt förändrad åldersstruktur.

Fertilitetstalen, dvs. det genomsnittliga antalet barn en kvinna föder under sin livstid, sjunker drastiskt. Medan kvinnor i genomsnitt födde 4,7 barn år 1950, födde de endast 2,4 barn år 2017. Läs mer >> Enligt en studie publicerad i facktidskriften The Lancet (doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30677-2) kommer fertilitetstalet att sjunka till knappt 1,7 barn per kvinna fram till år 2100. Forskarna förutspår att antalet människor på jorden når en topp med 9,7 miljarder omkring år 2064 som därefter minskar till 8,8 miljarder i slutet av det nuvarande seklet.

– Det är en ganska markant tillbakagång. Vi måste omorganisera samhället, säger studieförfattaren professor Christopher Murray till nyhetstjänsten BBC.

Halvering av befolkningen

Som främsta orsak till befolkningsminskningen ses att fler kvinnor får utbildning och arbete, liksom större tillgång till preventivmedel, vilket i sin tur leder till att de väljer att föda färre barn. Många ser de fallande fertilitetstalen som en framgång.

Japans befolkning förväntas sjunka från en topp på 128 miljoner 2017 till mindre än 53 miljoner i slutet av seklet. Läs mer >> Italien förväntas se en lika dramatisk befolkningsnedgång från 61 till 28 miljoner under samma tidsram.

Japan och Italien är två av sammanlagt 23 länder, bland dem Spanien, Portugal, Thailand och Sydkorea, som förväntas se sin befolkning mer än halveras. Läs mer >> Kina, för närvarande den folkrikaste nationen i världen, förväntas nå en topp på 1,4 miljarder om fyra år. Därefter spås den så gott som halveras till 732 miljoner år 2100. Storbritannien förväntas nå en topp på 75 miljoner år 2063 och falla till 71 miljoner år 2100. Sverige har däremot ökat sitt fertilitetstal från 1,7 till 1,9 medan Singapore endast är på ca. 1,3.

Sociala förändringar

Det kommer att bli en global fråga när 183 av 195 länder har en fertilitetsnivå som leder till en befolkningsminskning. Det kan vara bra för miljön – färre människor innebär minskade koldioxidutsläpp. Men Christopher Murray pekar även på de sociala följderna när jorden befolkas av fler gamla människor än unga. Mellan 2017 och 2100 kommer antalet människor yngre än fem år att minska med 280 miljoner (från 681 till 401 miljoner). Detta samtidigt som antalet äldre än 80 år kommer att öka med drygt 700 miljoner, från 141 miljoner år 2017 till 866 miljoner år 2100. Vem kommer att betala skatt i en så massivt åldrad värld? Vem skall betala för äldreomsorgen? Vem tar hand om de äldre? Kommer människor fortfarande att kunna gå i pension?

En del länder har använt migrationen för att öka sin befolkning och kompensera för fallande fertilitetsnivåer. Migrationen upphör dock att vara lösningen på problemet om nästan varje lands befolkning krymper. Det finns länder som har hittat politiska lösningar, som fördelaktigare föräldraledighet, gratis barnomsorg, ekonomiska incitament och extra anställningsrättigheter. Men något entydigt svar finns inte.

Däremot förväntas befolkningen i Afrika söder om Sahara tredubblas till år 2100, och överskrida tre miljarder. Enligt studien är Nigeria då världens näst största land med en befolkning på 791 miljoner människor.

– Om dessa förutsägelser bara stämmer till hälften kommer migration att bli en nödvändighet för alla nationer. För att lyckas behöver vi en grundläggande omprövning av vår globala politik. En jämn fördelning av befolkningen i arbetsför ålder kommer att vara avgörande för om mänskligheten kommer att blomstra eller vissna, säger professor Ibrahim Abubakar från University College London.

Källor: The Lancet (www.thelancet.com) och BBC (www.bbc.com)