EU-parlamentet fördömer Polens abortpolitik – trots ländernas suveränitet i frågan

30 november 2020

Europaparlamentet uppmanar den polska regeringen att sluta begränsa kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och fördömer ett beslut av Polens författningsdomstol om abort.

För den icke-bindande resolutionen röstade 455 ledamöter, 145 emot och 17 lade ner sina röster.

I oktober beslutade Polens författningsdomstol att abort på grund av fosteravvikelser strider mot den polska grundlagen. Eftersom 1074 av de 1110 lagliga aborterna i Polen år 2019 gjordes pga. fosteravvikelser (många av dem för tillstånd som Downs syndrom), förbjuder det i praktiken majoriteten av aborterna. Sedan beslutet har det pågått demonstrationer till stöd för abort och mot den katolska kyrkan och regeringen.

Icke-bindande resolution

Den icke-bindande EU-resolutionen tar upp en lång lista med krav, som även ställs av de polska demonstranterna, och sträcker sig långt bortom domstolens beslut. Den kräver enkel tillgång till preventivmedel, åldersanpassad sexualundervisning, en översyn av domarutnämningar till konstitutionsdomstolen och satsningar på sexuell jämställdhet. Resolutionen hävdar att "tillgång till abort är en mänsklig rättighet, och att fördröja och neka aborter utgör en form av könsrelaterat våld som kan innebära tortyr och/eller grym, omänsklig och förnedrande behandling". Läs mer >> 

Resolutionen beklagar också det faktum att många polska läkare åberopar rätten till samvetsfrihet när de vägrar utföra aborter eller tillhandahålla preventivmedel.

Suveränitet

Det finns ett starkt politiskt inslag i resolutionen och Polens nuvarande konservativa regering vänder sig mot EU:s intrång i landets suveränitet. I resolutionen hävdas att beslutet fattades av "domare som valts av och är helt beroende av politiker från den koalition som leds av partiet PiS (Lag och Rättvisa) och att det är "ytterligare ett exempel på det politiska övertagandet av rättsväsendet samt systemkollapsen för rättsstaten i Polen".

Julia Przyłębska, författningsdomstolens ordförande avvisar resolutionen:

– Europaparlamentets resolution utgör ett aldrig tidigare skådat försök att störa de interna angelägenheterna i Republiken Polen vilka inte omfattas av europeiska fördrag, påpekar Julia Przyłębska.

Värdegemenskap

Hon förklarar vidare att parlamentet med sin resolution undergrävt en av grundvalarna för en demokratisk stat baserad på rättsstatsprincipen, nämligen rättsligt oberoende.

– Författningsdomstolen beslutade enbart om eugeniska aborter medan abort vid risk för kvinnans hälsa eller liv och när graviditeten är resultat av ett brott fortfarande är tillåten, vilket parlamentsledamöterna inte har noterat. Den Europeiska unionen utgör en värdegemenskap. Låt mig påminna er alla om artikel 4 i EU-fördraget som säger att EU och dess medlemsstater, i linje med principen om uppriktigt samarbete, skall visa respekt för varandra. Jag vädjar till alla parlamentsledamöter om respekt och att sluta diskreditera Polen genom att undergräva legitimiteten för dess konstitutionella organ, säger domstolens ordförande Julia Przyłębska.

Polens regering har ännu inte offentliggjort domstolsbeslutet om abort, vilket innebär att det ännu inte är verkställbart. Regeringen väntar på att domstolen skall ge en mer detaljerad motivering.

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com), The First News (www.thefirstnews.com) och BioEdge (www.bioedge.org)