Experter varnar: att skapa "CRISPR-barn" medför för stora risker

14 september 2020

Mänskliga embryon manipulerade med hjälp av CRISPR-tekniken bör inte användas för en graviditet förrän metoden är säker, varnar en internationell grupp experter. Även många etiska, moraliska och samhällsfrågor återstår att lösa innan tekniken kan användas, menar de.

En dag kommer redigering av gener i mänskliga embryon kunna förhindra överföringen av vissa allvarliga genetiska avvikelser från föräldrar till barn. Men för närvarande är tekniken för riskfylld för att användas i embryon avsedda för inplantering i en livmoder. Och även när tekniken är bevisat säker bör dess användning initialt tillåtas endast i begränsad omfattning.

Det framgår av en rekommendation utfärdad av en grupp internationella experter och publicerad av The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine den 3 september (doi.org/10.17226/25665). Dokumentet är en samling rapporter som argumenterar mot klinisk genredigering fram tills forskare har tagit itu med säkerhetsproblemen och tills allmänheten fått möjlighet att debattera etiska, moraliska och samhällsfrågor. Experterna bakom rekommendationen kommer från vetenskapsakademier i tio länder och har sammankallats av de amerikanska akademierna för medicin och vetenskap samt den brittiska vetenskapsakademin. Läs mer >> 

Kinesisk forskare först ut med att redigera mänskliga embryon

Expertpanelen sattes samman efter att den kinesiska biofysikern He Jiankui chockerade världen 2018 med att gå ut med att ha redigerat mänskliga embryon som sedan implanterades i en livmoder. Syftet med experimentet var att göra de barn som skulle födas immuna mot hiv. Arbetet, som allmänt fördömdes av forskare världen över och som He Jiankui och två av hans kollegor fick fängelsestraff för, resulterade i att två barn föddes med redigerade genom. Läs mer >> 

Även om tekniker som CRISPR – Cas9 erbjuder ett ganska exakt sätt att redigera genomet, har de visat sig skapa några oönskade förändringar i gener och kunna generera en rad olika resultat även bland celler i samma embryo. Läs mer >>

– Det kan ta år innan forskare kan lösa de här problemen. Man måste utveckla bättre metoder för att noggrant sekvensera ett mänskligt genom från enstaka celler, så att ett redigerat embryo kan screenas i detalj för oönskade genetiska avvikelser, säger Haoyi Wang, utvecklingsbiolog vid Chinese Academy of Sciences Institute of Zoology i Peking, och medlem i expertpanelen.

Begränsas till allvarliga avvikelser

Experterna rekommenderar att om, efter uttömmande allmän debatt, enskilda länder beslutar att de är redo att gå vidare med genomredigering, bör den initialt begränsas till allvarliga genetiska avvikelser som orsakas av dna-varianter i en enda gen. Även då bör tekniken användas endast när alternativen för att få ett friskt biologiskt barn på annat sätt är dåliga. Expertpanelen hänvisar vidare till behovet av att följa upp människor som är födda med redigerade genom, samt deras barn. Detta för att förstå vilka mentala och fysiska följder som tekniken kan få på kommande generationer.

– Det var dock omöjligt för kommissionen att helt separera ut etiska frågor, då det står klart att även säkerhets- och effektivitetsfrågor kan handla om etik. Vad är en lämplig tröskel? Hur många experiment måste man göra? Hur mycket forskning är tillräckligt?, kommenterar Karen Yeung från universitetet i Birmingham i Storbritannien.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), Nature (www.nature.com) och The National Academies Press (www.nationalacademies.org)