Färre aborter i Norge

23 mars 2020

För första gången är antalet aborter i Norge färre än tio per 1 000 kvinnor. Tillbakagången beror främst på att kvinnor under 25 år gör färre aborter. Enligt norska folkhälsoinstitutets nypublicerade statistik för 2018 – 2019 har det även antalet aborter som krävt godkännande av abortnämnden minskat.

Antalet aborter har aldrig varit så lågt som under 2019. 11 726 aborter registrerades i abortregistret det året, vilket är 9,7 per 1 000 kvinnor. Åtta av tio aborter utfördes före graviditetsvecka nio och nio av tio var medicinska aborter. Enligt Mette Løkeland-Stai, som arbetar med abortregistret, gäller tillbakagången alla åldersgrupper. Läs mer >> 

– En anledning till minskningen är att ungdomar har blivit bättre på att använda preventivmedel och att de för med sig dessa vanor i vuxen ålder, menar Mette Løkeland-Stai.

Regionala skillnader

Det finns fortfarande regionala skillnader, men dessa är mindre än tidigare. Mätt i antalet aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–49 år genomfördes förra året majoriteten (13 per 1 000 kvinnor) i Troms och Finnmark. Därefter kom Oslo med 12 och Nordland med tio aborter per 1000 kvinnor. De lägsta siffrorna finns i Møre och Romsdal med sju, respektive Rogaland och Agder med åtta aborter per 1 000 kvinnor i respektive län.

Färre abortnämnder

Abort efter graviditetsvecka 12 måste i Norge godkännas av abortnämnden. De fall som avvisas i första instans vidarebefordras automatiskt till en kommitté som tar hand om överklaganden. Antalet aborter som behandlades av abortnämnden minskade med nio procent förra året jämfört med 2018.

Ifjol behandlades 516 aborter av abortnämnden, det lägsta antalet sedan 2003. Av dessa beviljades 508 i första instans, medan åtta kvinnor avvisades slutligen efter övervägande till överklagandenämnden. Läs mer >> Tillbakagången kan hänga ihop med att den norska regeringen tidigare begränsade antalet abortnämnder och ledamöter i abortnämnderna.

– Abortnämnden beviljade de flesta aborter på grund av risken för fosteravvikelser, sociala förhållanden och kvinnans hälsa. Vi kan inte utesluta att färre abortnämnder har påverkat siffrorna. Det här är något vi måste undersöka, säger Mette Løkeland-Stai.

Källa: ABCNyheter (www.abcnyheter.no)