Finskt medborgarinitiativ vill ändra abortlagen

26 oktober 2020

Ett medborgarinitiativ för att reformera Finlands abortlagstiftning har samlat mer än 50 000 underskrifter inom några månader. Därmed överskreds minimikravet för antalet signaturer för att tvinga beslutsfattare att överväga initiativet.

I Finland har man en striktare syn på aborter än i Sverige. Där behöver kvinnan intyg från två läkare samt en social eller ekonomisk motivering för att få göra abort. Detta enligt gällande lagstiftning som går tillbaka till 1970. Abortförespråkare hävdar att lagkraven inte ligger i tiden och att de bara förlänger processen och belastar sjukvården. De menar vidare att även om alla aborter för närvarande genomförs på sjukhus, kan nästan alla utföras medicinskt.

Medborgarinitiativet siktar på att avskaffa kravet på att kvinnan måste kunna motivera aborten fram till graviditetsvecka 12 med ekonomiska eller sociala argument. Feministföreningen som står bakom initiativet vill också förenkla proceduren genom att slopa kravet på två läkares intyg.

Bakom medborgarinitiativet står Amnesty, Barnmorskeföreningen, Finlands förbund för mänskliga rättigheter, Familjeförbundet, Föreningen för obstetrik och gynekologi samt  ungdoms- och kvinnoorganisationer och några politiska grupperingar.

Källor: Yle (yle.fi) och Euractiv (www.euractiv.com)