Fler åsiktsundersökningar om dödshjälp

02 december 2020

En omröstning i Tyskland med anledning av en film visade över 70-procentigt stöd för dödshjälp – men innehållet kritiseras av en grupp läkare. Samtidigt visar en undersökning bland brittiska läkare att de som vårdar döende människor är mest negativa mot tanken på dödshjälp.

I Tyskland har filmen "Gott", som sändes av den tyska kanalen ARD nyligen, ställt frågan om en 78-årig man som tappat viljan att leva skulle få assisterat självmord. Över 70 procent av tv-tittarna, som svarade via telefon och webben, tyckte att läkare borde ge mannen ett dödligt läkemedel. Endast 29 procent röstade emot. Filmen visades också i Schweiz, där cirka 68 procent var positiva till att låta mannen få hjälp med assisterat självmord.

Ett dilemma

Filmen fokuserar på ett fiktivt etikråd som funderar över huvudpersonen, 78-årige Richard Gärtners, önskan att dö. Gärtner hävdar att han har tappat viljan att leva efter sin frus död. Etikrådets ordförande riktar sig upprepade gånger mot filmpubliken och uppmanar dem att tänka över dilemmat och rösta. Läs mer >> 

I Tyskland fastslog författningsdomstolen tidigare i år att varje människa har rätt att själv besluta om att dö. Läs mer >> Med hänvisning till detta kritiserar en grupp ledande tyska specialister inom palliativ medicin, psykiatri och onkologi i ett öppet brev författaren Ferdinand von Schirach för sin pjäs "Gott", som ligger till grund för filmen. De beklagar att rollerna är en "karikatyr" och att fakta som presenteras saknar vetenskapligt stöd.

Läkare kritiska

Läkarna påpekar att det är fel att hävda att tyska läkare är för läkarassisterat självmord, vilket visar tre studier mellan 2009 och 2015. Legaliserat assisterat självmord minskar inte självmordsfrekvensen – i Nederländerna ledde det till och med till en ökning. Alternativet till assisterat självmord är inte att dö "dräglande" och "kopplat till sladdar" på sjukhuset, varje patient har rätt att vägra livsuppehållande åtgärder i utbyte mot behandling för att minska lidandet, förklarar läkarna i sitt brev.

Läkare som vårdar döende

Det brittiska läkarsällskapet British Medical Association (BMA) genomförde en medlemsundersökning i februari i år som visar att de läkare som vårdar döende är emot legalisering av läkarassisterat självmord i Storbritannien. Däremot är läkare som vanligtvis inte har kontakt med döende patienter – som läkarstudenter, hudläkare och barnpsykiatriker – mest positiva till en legalisering.

Av de närmast 29 000 medlemmar som svarade på undersökningen tycker 50 procent att det borde bli en lagändring när det gäller läkarassisterat självmord. 39 procent är emot. Undersökningen visar också att 76 procent av specialisterna inom palliativ vård är emot. Mer än hälften (52 procent) av de läkare som arbetar inom geriatriken och 50 procent av dem som behandlar cancerpatienter är också emot legalisering av läkarassisterat självmord. Läs mer >> 

Mest stöd kommer från läkarstudenter (62 procent) och pensionerade läkare (55 procent). Specialistläkare som har begränsad kontakt med svårt sjuka, som hudläkare (54 procent), barnläkare (nästan 50 procent) och barnpsykiatriker (57 procent) är mer positivt inställda till läkarassisterat självmord.

Källor: Deutsche Welle (www.dw.com), ARD (www.daserste.de), Die Welt (www.welt.de), BMA (www.bma.org.uk) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)