FN bör inte använda pandemin för att främja abort, skriver USAID

19 maj 2020

I ett brev till FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar John Barsa, chef för den amerikanska myndigheten för internationellt bistånd USAID, att sluta behandla abort som en "viktig" humanitär hjälp under covid-19-pandemin.

I sitt brev till António Guterres påpekar John Barsa att USA alltid varit största biståndsgivare i orostider och krig, vilket inte är annorlunda nu under covid-19-pandemin.

"När FN och medlemsstaterna världen över arbetar för att hantera covid-19-pandemin uppmanar jag Dig, Din personal och FN:s fonder, program och byråer att fokusera på livräddande insatser. Att tillhandahålla nödvändig hälsovård är den främsta prioriteringen runt om i världen under denna tid. Dessutom kan allvarlig matbrist innebära en andra, dödlig följd av pandemin i många länder. FN:s Global Humanitarian Response Plan (Global HRP) måste fortsätta att koncentrera sig på de mest brådskande, konkreta behoven som uppstår till följd av pandemin", skriver John Barsa. Läs mer >> 

"Abort ingen viktig tjänst"

"Därför bör FN inte använda denna kris som ett tillfälle att främja tillgången till abort som en ’viktig tjänst’. Tyvärr gör Global HRP just detta genom att cyniskt likställa ’sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster’ med livsmedelsförsörjning, nödvändig hälsovård, undernäring, boende och sanitet. Mest oroande är att Global HRP kräver en utbredd spridning av abortmedel och abort och yrkar på att länder skall anpassa sig och främja abort", varnar John Barsa. Läs mer >> 

Han skriver vidare i brevet att "FN inte bör utöva påtryckningar på medlemsstater som har antagit en pro-life-linje. Att använda covid-19-pandemin som motivering för att pressa regeringar till att ändra sina lagar är en kränkning av varje samhälles suveränitet i hälsovårdspolitiken. USA står bakom nationerna som har lovat att skydda de ofödda". Läs mer >> 

De verkliga behoven

John Barsa önskar uppnå global enighet i frågan och menar att FN i sin hantering av pandemin bör undvika att skapa kontroverser. "Därför ber jag Dig att ta bort referenser till ’sexuell och reproduktiv hälsa’ och dess biprodukter från Global HRP och ta bort frågan om tillhandahållandet av aborter från FN:s prioriteringslista. Medlemsstaterna är djupt splittrade över termen ’sexuell och reproduktiv hälsa’ och den är bland de mest polariserande frågor som tas upp i FN-förhandlingarna. Den globala HRP och FN:s verksamhet bör använda ett tydligt språk och vidta klara åtgärder för att tillgodose de verkliga behoven hos utsatta människor runt om i världen utan att främja abort", kräver USAID chef John Barsa.

Källa: USAID (www.usaid.gov)