FN:s coronaresolution förespråkar abort som hälsovård över hela världen

29 september 2020

FN:s generalförsamling godkände nyligen en resolution om coronaviruspandemin i vilken man försöker framställa abort som hälsovård. Representanten för den Heliga stolen kritiserade hänvisningen till "reproduktiva rättigheter" i resolutionen som "betänklig och splittrande". Israel och USA röstade emot resolutionen och påminde om att en internationell rätt till abort inte finns.

I ett brev till FN:s generalsekreterare António Guterres förklarar USA sitt avståndstagande från resolutionen: "Vi accepterar inte hänvisningar till ’sexuell och reproduktiv hälsa’, ’sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter’ eller annat språkbruk som föreslår eller uttryckligen kräver att tillgång till legal abort måste ingå i de mer allmänna termerna ’hälsovård’ eller ’hälso- och sjukvårdstjänster’ när det rör kvinnor. USA tror på rättsligt skydd för de ofödda och avvisar varje tolkning av internationella mänskliga rättigheter som innebär krav på medlemsstaterna att ge säker, legal och effektiv tillgång till abort. […] Det finns ingen internationell rätt till abort och det finns inte heller någon skyldighet för staterna att finansiera eller underlätta abort."

Saknar samförstånd

Före omröstningen försökte USA få bort hänvisningarna till sexuella och reproduktiva rättigheter från punkt 7 i resolutionen. Mer än 120 länder röstade dock för att behålla dem och 25 länder lade ned sin röst.

Ärkebiskop Gabriele Caccia, den Heliga stolens ständige observatör i FN, menar att det är olyckligt att den antagna resolutionen innehåller en "betänklig och splittrande" hänvisning till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter. Precis som med reservationerna vid de internationella konferenserna i Peking och Kairo håller Heliga stolen fast vid att reproduktiv hälsa och relaterade termer bör tillämpas som ett helhetsbegrepp om hälsa som omfattar personen i hela hans eller hennes personlighet, sinne och kropp.

– Heliga stolen avvisar i synnerhet tolkningen att abort eller tillgång till abort, könsselektiv abort, abort vid diagnostiserade hälsoproblem, surrogatmoderskap och sterilisering är delar av den reproduktiva hälsan eller av den allmänna hälsan, poängterar ärkebiskop Gabriele Caccia.

Resolutionen antogs med 169 röster för, två mot (USA och Israel) och två nedlagda röster (Ungern och Ukraina). Ärkebiskopen kritiserade resolutionen på flera punkter:

Eftersom det internationella samfundet behöver stå enat inför pandemin, stödde Heliga stolen idén om denna "omnibus-resolution" från början. Under förhandlingarna betonades behovet av en gemensam och konsensusbaserad strategi. Det är olyckligt att resolutionen, som lanserades som ett sätt att visa världen att FN står enat och samlar många Covid-relaterade initiativ under sitt tak, saknar samförstånd, beklagar ärkebiskop Caccia.

Alltid respektera rätten till liv

Han är positiv till resolutionens vädjan om "omfattande immunisering" för att bekämpa Covid-19, men betonar vikten av att vacciner som blir tillgängliga för alla är "fria från etiska problem". Att konfessionella organisationer uteslöts från listan över dem som spelar en viktig roll i pandemibekämpningen beklagar han, men välkomnar samtidigt textens hänvisningar till mänskliga rättighetsfrågor, även om han menar att de brister i språklig precision och förankring i internationell människorätt.

Ärkebiskopen menar också att referenser till äldre, som är särskilt utsatta för viruset, borde ha stöttats genom att betona att vårdbeslut som påverkar äldre alltid bör respektera deras rätt till liv och aldrig få tolkas på annat sätt.

Resolutionen, som inte är rättsligt bindande, är den tredje och mest omfattande av de coronaresolutioner som hittills antagits av generalförsamlingen. I en resolution som antogs i april erkände man "de oöverträffade effekterna" av pandemin och efterlyste "intensifierat internationellt samarbete för att begränsa, mildra och besegra" det nya coronaviruset.

Källor: The Economic Times (economictimes.indiatimes.com), APNews (apnews.com) och Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)