Första assisterade självmordet på tyskt äldreboende

22 juni 2020

En tysk dödshjälpsförening, grundad av politikern och dödshjälpsaktivisten Roger Kusch, har nu för första gången hjälpt en äldre person på ett äldreboende att begå självmord.

Efter att Tysklands författningsdomstol i slutet av februari upphävde restriktionerna kring assisterat självmord, gav ett äldreboende i norra Tyskland dödshjälpsföreningen grönt ljus till att hjälpa en 83-årig man att begå självmord.

"För några dagar sedan uppfyllde vi mannens önskan och bistod honom med hans självmord i lägenheten som hade varit hans hem i många år", meddelade dödshjälpsföreningen "Verein Sterbehilfe" efteråt.

Jakub Jaros, som förestår det aktuella äldreboendet, manar alla vårdhem för äldre i Tyskland att ändra sina husregler och göra det tydligt att "den grundläggande rätten till självmord och den grundläggande rätten till självmordsbistånd, enligt domen från författningsdomstolen i februari, när som helst kan utövas". Läs mer >> 

Ett hot mot självbestämmandet

Den tyska patientorganisationen Deutsche Stiftung Patientenschutz svarade omgående på detta och påpekade att inget vårdhem i Tyskland kan tvingas öppna sina dörrar för ”organiserat” självmord.

– Det är fortfarande ett enskilt beslut och det handlar om ett enskilt avtal mellan en boende och ett vårdhem, säger organisationens ordförande Eugen Brysch.

Eugen Brysch vill att kommersiella självmordsorganisationer kriminaliseras och påminner om att författningsdomstolen gett lagstiftaren möjlighet att sätta stopp dem. Direkt efter domen gick ordföranden för den tyska läkarföreningen, Klaus Reinhardt, ut och påpekade att även om författningsdomstolen gett rätten till självbestämmande i livets slutskede mycket utrymme, så ser den också ett behov av en lagstiftning som noga reglerar det assisterade självmordet. Saknas det regler kommer den kommersiella dödshjälpen att utgöra ett hot mot självbestämmandet, menar Klaus Reinhardt.

Hälsominister vill förbjuda

2015 ville den tyska förbundsdagen förbjuda kommersiell och upprepad hjälp till självmord. Läs mer >> I slutet av februari gick  författningsdomstolen emot initiativet. Enligt författningsdomstolens dom är rätten till självvald död inskriven i grundlagen. Och den rätten innefattar friheten att använda sig av en tredje parts hjälp, menar domstolen.

I mitten av april skrev hälsominister Jens Spahn i ett brev till representanter för vårdsektorn, föreningar och kyrkor att han ville utnyttja möjligheten att med hjälp av lagstiftningen skapa ett ”skyddskoncept” och efterfrågade experthjälp för att skriva en ny lag. Läs mer >> 

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)