Fortsatt ökning av assisterat självmord i Schweiz

09 mars 2020

År efter år visar siffrorna en ökning av antal assisterade självmord i Schweiz. Förra året var det 1 470 personer som dog genom assisterat självmord i Schweiz.

Dödshjälpsorganisationen Exit publicerade nyligen sina uppgifter för 2019. Sammanlagt 1 214 personer avslutade sitt liv hos Exit, vilket är åtta fler än året innan. Hos den andra schweiziska organisationen, Dignitas, avslutade 256 personer sitt liv förra året, 42 fler än året innan.

I den tyskspråkiga delen av Schweiz var det 862 personer, en minskning med fem procent jämfört med året innan, medan 352 personer i den fransktalande delen av Schweiz avslutade sitt liv, vilket är en ökning med 17 procent.

För att kunna avsluta sitt liv hos Exit måste man vara medlem i minst tre år och medborgare i Schweiz eller bosatt i landet under längre tid. Dignitas ger även tillresta personer dödshjälp. Schweiz har kritiserats för sin "självmordsturism". Förra året anslöt sig 12 000 personer till Exit i den tyskspråkiga landsdelen. Föreningen har 130 470 medlemmar och kallar sig själv för den största "autonomiorganisationen". Läs mer >> I sin rapport kallar Exit assisterat självmord för "Leidensverkürzung", dvs. att förkorta lidande. Läs mer >> 

Dignitas pressar andra länder

Dignitas arbetar även aktivt för att driva igenom lagstiftning för dödshjälp i andra länder och har påverkat rättsliga processer i Österrike, Tyskland och Italien. Läs mer >> I Tyskland var Dignitas en klagande part i författningsdomstolen för att få paragraf 217 ogiltigförklarat. Läs mer >> I Italien beslutade den konstitutionella domstolen förra året att assisterat självmord inte är straffbart i vissa fall och Dignitas var rådgivande i detta beslut. Läs mer >> 

Källor: The Local (www.thelocal.ch), Exit (exit.ch) och Dignitas (www.dignitas.ch)