Franska nationalförsamlingen röstade för abort fram till förlossning

19 augusti 2020

Frankrikes nationalförsamling godkände i en nattlig omröstning i början av augusti ett lagförslag som kan komma att tillåta abort fram till förlossning.

Förslaget godkändes med 60 röster mot 37. Några timmar före omröstningen infogades ett ändringsförslag i artikel 20 som skall tillåta abort fram till förlossning av "psykosociala skäl". Man ändrade även formuleringen "ofödda barn eller barn" till "embryo eller foster" i lagtexten. I samma omröstning antogs statligt finansierad provrörsbefruktning för lesbiska par och ensamstående samt tillstånd för att skapa genetiskt modifierade embryon och människa-djur hybrider som tas fram genom att införa mänskliga stamceller i djurembryon.

Nattlig omröstning

För närvarande görs runt 220 000 aborter varje år i Frankrike och kritiker till lagförslaget befarar att antalet kommer att öka med de nya ändringarna. Den franska organisationen Alliance Vita ifrågasätter tidpunkten för omröstningen i nationalförsamlingen, som ägde rum kl. 4.00 på en lördag morgon i augusti när fransmän i regel är på semester. Därför deltog endast 101 av 577 ledamöter i omröstningen. Alliance Vita är även kritisk till tidsbristen för ledamöterna att kunna bedöma konsekvenserna och effekterna av lagförslaget när debattiden begränsades till 25 timmar före omröstningen.

Lagförslaget måste nu gå tillbaka till senaten för en andra behandling. En modifierad lag skall sedan röstas om av en gemensam kommitté för de två husen senare i år, men nationalförsamlingens beslut är slutgiltigt om ett samförstånd inte kan nås.

Källor: Fr24News (www.fr24news.com), The Christian Institute (www.christian.org.uk) och RightToLife (righttolife.org.uk)