Hård kritik mot ny FN-rapport som tolkar abort som mänsklig rättighet

21 april 2020

En ny rapport från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, som behandlar våld pga. personens kön och diskriminering i samband med trosutövning, kritiseras för att den i själva verket motarbetar religions- och samvetsfriheten samt kvinnors säkerhet och integritet. Rapporten tolkar abort och eget val av könsidentitet som en mänsklig rättighet.

Rapporten om religions- och trosfriheten presenterades vid FN:s kommitté för mänskliga rättigheters 43:e sammanträde den 2 mars i Genève. Heliga Stolens representant vid sammanträdet, msgr Ivan Jurkovič, anser att rapporten, åtminstone delvis, i själva verket går emot religions- och samvetsfriheten.

– Särskilt oacceptabla och stötande är de många referenserna till att religions- och trosfriheten samt samvetsfriheten skulle vara underordnade de så kallade "mänskliga rättigheterna". Dessa referenser accepteras inte av alla och utgör därmed en slags "ideologisk kolonisering" genom vissa stater och internationella institutioner, säger msgr Ivan Jurkovič till tidningen Crux.

Ideologisk kolonisering

Rapporten tolkar "jämställdhet" ("gender equality") som en acceptans av transgenderideologin och möjligheten till flera "könsidentiteter". Den Heliga Stolens definition av "gender" och därtill relaterade termer baseras på den biologiska identiteten för man och kvinna.

Rapporten uttrycker oro över stater som förbjuder eller begränsar tillgången till abort, preventivmedel och assisterad befruktning, procedurer som den katolska kyrkan vänder sig emot för att främja livets helighet. Läs mer >> Rapporten stöder samvetsfrihet från enskilda vårdinstanser, men vänder sig emot att privatpersoner säger upp sin anställning eller nekar tjänster till kvinnor och hbtq-personer på grund av religiös övertygelse.

– Det är ganska olyckligt, men mindre och mindre förvånande med tanke på hur vanligt det är, att en FN-rapport, som borde försvara människans grundläggande och universella rättigheter som religions- och trosfriheten samt samvetsfriheten, nu attackerar det som organisationen är kallad att försvara, säger msgr Ivan Jurkovič.

Minska ojämlikhet

Han får medhåll av Shea Garrison, från den amerikanska organisationen Concerned Women for America och Emilie Kao, från tankesmedjan Heritage Foundation, som skriver i tidningen The Washington Times att FN-rapporten fortsätter en "progressiv" agenda för abort och nya "rättigheter" baserade på tillhörighet i sexuella identitetsgrupper.

En gång avsåg kampen för "jämställdhet mellan könen" uteslutande en minskning av de många ojämlikheter som kvinnor möter, skriver debattörerna. Men nu försöker FN-byråkrater att omdefiniera "gender" för att inkludera "könsidentitet", med hänvisning till både kvinnor som identifierar sig som män och män som identifierar sig som kvinnor. I vissa länder har det försämrat kvinnors och flickors säkerhet och integritet på platser som skyddsrum, fängelser och offentliga toaletter, menar de. Det har också försämrat deras möjligheter att utmärka sig inom friidrott genom att tvinga dem att tävla mot biologiska män, skriver Shea Garrison och Emilie Kao i The Washington Times.

Källor: Crux (cruxnow.com), The Daily Signal (www.dailysignal.com), VaticanNews (www.vaticannews.va) och The Washington Times (www.washingtontimes.com)