Helomvändning i USA:s abortpolicy att vänta

11 november 2020

Det har rapporterats en hel del om förändringar som kommer att ske inom olika sektorer med demokraten Joe Biden som USA:s nya president. Förutom synen på ekonomi och politik har han även en helt annan syn på livsfrågor än sin föregångare. Han väntas genomföra omfattande förändringar gällande reproduktionsfrågor globalt. Det kan starta med att förbudet för federalt bistånd till organisationer som arbetar med aborter upphävs.

Den så kallade Mexico City Policy har införts av republikanska presidenter med start 1984, genom utfärdande av verkställande order, och har ofta lett till att amerikanskfinansierade vårdcentraler som genomför aborter har stängts. Demokratiska presidenter har regelbundet återkallat policyn. President Donald Trump utfärdade en sådan order redan på sin fjärde regeringsdag, i januari 2017. Läs mer >>

Den amerikanska kongressen godkände i januari ett lagförslag, Global Health, Empowerment and Rights Act (HER), som skulle permanent förbjuda Mexico City Policy. Nu hoppas förespråkare för lagförslaget att det kommer att få tillräckligt stöd av Biden-administrationen för att gå igenom. Läs mer >> 

Det amerikanska Guttmacher Institutet hävdar att Mexico City Policy innebar en förlust på cirka 12 miljarder dollar i finansiering och har tvingat kliniker och program som också tillhandahållit vård vid hiv och aids, malaria och tuberkulos att stänga. Läs mer >> 

Dessutom förväntas president Biden att återinsätta USA:s stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA. Trump beskyllde FN-fonden för att vara ansvarigt för Kinas agerande i befolkningsfrågan, med tvångsaborter och tvångssterilisering som vanliga åtgärder inom ramen för landets barnbegränsningspolitik. Läs mer >> 

Abortförespråkare förväntar sig att förbudet mot att amerikanska medel används till abortreklam upphävs. Läs mer >> Den 22 oktober undertecknade USA Genèves konsensusdeklaration om främjande av kvinnors hälsa och stärkning av familjen tillsammans med 34 länder, bl.a. Polen, Brasilien, Egypten, Ungern, Indonesien och Uganda. Deklarationen avvisar abort som en rättighet.

President Biden förväntas även återställa Obamacare-kravet att arbetsgivare behöver förse sina anställda med preventivmedel genom sjukförsäkringen. Läs mer >> 

Källa: Reuters (www.reuters.com) och The Biden Agenda (joebiden.com)