Högt uppsatt tjänsteman i abortorganisation byter till pro-life arbete

14 december 2020

Kevin Duffy sa upp sig från en ledande position på abortorganisationen Marie Stopes International med hänvisning till organisationens hyckleri om hur kvinnor behandlas. Nu arbetar han för livet.

Kevin Duffy tillbringade sex år i Afrika och Sydasien där han arbetade för Marie Stopes International (MSI), som nyligen ändrade sitt namn till MSI Reproductive Choices. Läs mer >> När Duffy tillträdde sin tjänst på MSI kom han från en tjänst på en privat hälsoklinik i Uganda och hade en lång karriär inom ekonomisk förvaltning på hög internationell nivå i bagaget.  

Mellan 2013 och 2017 var han utvecklingsansvarig för MSI:s kliniker på mer än 550 platser i 37 länder. Mellan 2017 och mars 2019 anlitades han av MSI som oberoende konsult för att bygga ut MSI-tjänster över östra och södra Afrika och Sydasien. Läs mer >> Under sex års arbete för och med MSI besökte han 15 länder där MSI verkar och fler än 100 av organisationens kliniker.

Fördubblade antalet aborter

Kevin Duffy hjälpte till att utveckla strategier för att öka antalet aborter på MSI-klinikerna. Organisationen har under de senaste åren i sina årsrapporter uppgett att man har fördubblat antalet aborter världen över. Det betyder alltså att Kevin Duffy hade en ledande position på en av världens största abortorganisationer.

Och nu arbetar han för en brittisk pro-life-organisation. Så vad har förändrats?

Antonia Tully från den brittiska organisationen Society for the Protection of Unborn Children har talat med Kevin Duffy.

I samtalet berättar han att han var väl medveten om Marie Stopes abortverksamhet i Uganda redan innan han tog jobbet inom organisationen. Han visste också att abort i de flesta fall var olagligt i landet. Men vid den tiden ansåg han att det var bättre ur ett folkhälsoperspektiv att kvinnor fick tillgång till säkra, rena aborter, när det behövdes.

– Jag köpte mycket av strategin som gick ut på att minska skador på folkhälsan, säger han i samtalet med Antonia Tully.

”Nu är de bara tre”

Han var också medveten om att abort alltid handlar om att mänskligt liv avslutas, men kände att kvinnor ändå kommer att göra abort, och då är det bättre att det sker under hygieniska förhållanden. Att arbeta för MSI var ett jobb där hans expertis inom ekonomi och ledningsstrategi utnyttjades och det trivdes han med. Ingen inom organisationen diskuterade om abort är rätt eller fel. Abortideologin var inte en del av det dagliga arbetslivet.

Ändå såg Kevin Duffy många aborter utföras på MSI-kliniker, och ibland tänkte han för sig själv:

– När jag kom in i rummet var det fyra personer där och nu är de bara tre.

Kevin Duffy var också mycket medveten om oppositionen mot abort i Uganda. Under sin tid på den privata hälsokliniken kunde han inte övertala någon av de ledande ugandier han samarbetade med att samarbeta med Marie Stopes Uganda. De stod fast vid att abort var olagligt och att det inte passade in i deras kultur och trosliv. MSI började dock anpassa sin taktik efter de kulturella förutsättningarna. Läs mer >> 

– 2015-2016 började MSI utöva strategiska påtryckningar mot självstyrd medicinsk abort genom att tillhandahålla abortpiller via apotek. Jag var aldrig en anhängare av detta och tyckte det var bättre att kvinnor istället fick vård på kliniken. Det har nämligen kommit många oroväckande rapporter om ofullständiga hemaborter som görs med piller köpta på de lokala apoteken, säger Kevin Duffy.

Vändpunkten

MSI:s abortpolicy med abortpiller via apotek tycktes allt mer främmande för honom. Varför, frågade han sig själv, skulle MSI, en organisation med bas i Storbritannien, främja medicinsk abort genom apotek, något som inte är tillåtet i Storbritannien, i länder där medel som framkallar abort är olagliga? Detta blev Kevin Duffys vändpunkt. Inte så mycket en plötslig övertygelse om livets värde, utan en insikt om ett djupt hyckleri inom MSI om hur man behandlar kvinnor. Han lämnade organisationen i mars 2019. Det han berättar om MSI i dag är offentliga uppgifter. Läs mer >> 

Kevin Duffy ville först bara komma bort från abortarbetet. Men sedan ändrade han sig och ställer nu sin kunskap och erfarenhet till förfogande för hela rörelsen för livet.

Under coronanedstängningen våren 2020 genomförde Storbritannien den största förändringen av sin abortverksamhet sedan abortlagen trädde i kraft1967: man öppnade dörren för aborter via telemedicin, utan personlig rådgivning. Läs mer >> Det har väckt oro att systemet skulle kunna missbrukas, antingen av kvinnorna själva eller av anhöriga och partners, och leda till osäkra aborter.

För att testa om oron var befogad fick Kevin Duffy av den brittiska organisationen Christian Concern uppdraget att genomföra en undersökning med hjälp av påhittade kunder.

”Fantastiskt framsteg”

26 samtal ringdes till abortföretagen BPAS, Marie Stopes och National Unplanned Pregnancy Advisory Service, vilket resulterade i att 26 doser abortpiller skickades ut till kvinnor som i princip inte fanns.

– Efter bara två telefonsamtal, som inte varade i mer än en timme totalt, får en kvinna som inte finns abortpiller skickade till sig. Hon är inte gravid, inte registrerad vid någon läkarmottagning, hon vilseleder om sin medicinska historia och om hur långt graviditeten är gången, hon till och med ändrar graviditetslängden under samtalets gång. Detta är alltså en tjänst som abortföretagen får betalt för från den offentliga vården. Och de kallar det för ett fantastiskt framsteg inom kvinnohälsovården, säger Kevin Duffy upprörd.

Källa: Society for the Protection of Unborn Children (www.spuc.org.uk)