Hospice i Nya Zeeland vill undvika dödshjälp

20 maj 2020

Organisationen Hospice Nya Zeeland har vänt sig till domstol för att ta reda på om de får avstå från att erbjuda dödshjälp och läkarassisterat självmord. I september kommer det att hållas en folkomröstning i landet, som skall avgöra om dödshjälp skall legaliseras.

Nya Zeelands parlament röstade i november om lagen End of Life Choice Act 2019. Med 69 mot 51 röster beslutade parlamentet att legalisera dödshjälp och assisterat självmord. I en folkomröstning den 19 september skall legaliseringen slutligen beslutas av medborgarna. Läs mer >> 

Hospice Nya Zeeland vill i sin ansökan till högsta domstolen få det klargjort om dödshjälpslagen, om den blir antagen, ger en organisation som Hospice Nya Zeeland samvetsfrihet mot dödshjälp och om vårdpersonal får utöva sin rätt till samvetsfrihet när de inte vill agera på ett sätt som strider mot deras etiska, kliniska och professionella bedömning.

Hospicet vill vidare veta om de kan komma att förvägras offentliga medel om de inte tillhandahåller dödshjälp. De vill även ha klargjort huruvida lagen står över vårdgivarens etiska, kliniska och professionella bedömning och om den överensstämmer med Nya Zeelands vårdrätt, Code of Health and Disability Consumers Rights.

Källor: New Zealand Herald (www.nzherald.co.nz) och LiveAction (www.liveaction.org)