Hur Europa organiserar aborter under pandemin

20 oktober 2020

British Medical Journal har undersökt hur möjligheten att göra abort påverkas av covid-19-pandemin i Europa. Man konstaterar att befintliga svårigheter har fördjupats, men att nya system, som telemedicin dvs. vård på distans, samtidigt har vidgat möjligheterna till abort.

Abort är en av de vanligaste behandlingarna som europeiska kvinnor i reproduktiv ålder genomgår. Detta från 6,4 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år i Schweiz till 19,2 per 1 000 kvinnor i Sverige. Artikelförfattarna i BMJ (doi 10.1136//bmjsrh-2020-200724) förväntar sig att abortbehovet kommer att öka ytterligare under covid-19-pandemin, till följd av ekonomisk osäkerhet, ökad exponering för sexuellt våld och begränsad tillgång till preventivmedel.

Mot bakgrund av de omfattande folkhälsoåtgärderna som begränsar den fria rörligheten under pandemin undersökte forskarna den aktuella tillgången till abort i 46 av Europas länder och regioner.

Vård på distans

Nya restriktioner innebär att abortansökningar gjorda av kvinnor med covid-19-symtom eller med en nära anhörig med symtom fördröjs eller avslås. Även färre kirurgiska aborter utförs. En del länder har breddat tillgången till medicinsk abort via telemedicin, dvs. vård på distans, och mindre stränga regler för utdelning av hormonpreparat för att framkalla medicinsk abort.

Aborter har förbjudits i sex länder: Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino och Polen. Ungern har infört en paus. Tillgången till kirurgisk abort har begränsats i 12 länder och regioner och förbjudits eller uppskjutits (för de med covid-19-symtom) i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Island, Lettland, Luxemburg, Montenegro, Slovenien, England, Wales och Skottland. Inget land har höjt abortgränsen.

Abort i hemmet

Sammanlagt 13 länder har infört ändringar för att begränsa personliga möten mellan kvinna och vårdpersonal (Belgien, Estland, Irland, Finland, Frankrike, Tyskland, Norge, Portugal, Schweiz, England, Wales, Skottland och Nordirland). Abort via telemedicin var möjligt redan före pandemin i Danmark och Stockholmsregionen i Sverige. England, Wales, Skottland, Frankrike och Irland införde möjligheten i samband med pandemin.

Åtta länder och regioner tillåter medicinsk abort i hemmet efter nionde graviditetsveckan (fram till 11 veckor + 6 dagar) medan 13 länder och regioner drar gränsen vid precis nio veckor. Apoteksutdelning av hormonpreparat för att framkalla medicinsk abort var redan före covid-19 tillåten i Danmark. I och med pandemin blev den tillåten även i Frankrike. I England, Wales, Skottland och Georgien kan tabletterna dessutom skickas med post. I England, Wales, Skottland och Irland kan man få hemleverans.

Edward Morris, ordförande för den brittiska föreningen för gynekologer och obstetriker Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), som även är delägare i BMJ, kommenterar utvecklingen i positiva ordalag:

– Vi välkomnar de åtgärder som har vidtagits av de regeringar som därmed har säkerställt att abortvården även i fortsättningen kan tillhandahållas på ett säkert och medkännande sätt, och i rätt tid. Vi applåderar särskilt dem som infört nya innovativa vägar för att tillhandahålla abort, till exempel med hjälp av telemedicin i vissa länder, som Storbritannien. Vi uppmanar regeringarna att se till att dessa positiva förändringar blir kvar även efter pandemin, säger Edward Morris.

Källa: British Medical Journal (www.bmj.com)