Ingen "rätt till abort", enligt Louisianas medborgare

05 november 2020

Vid tisdagens val godkände väljarna i den amerikanska delstaten Louisiana ett tillägg till grundlagen som slår fast att det inte finns någon "rätt till abort" eller till offentlig finansiering av abort i statens konstitution.

Om det kontroversiella domslutet Roe mot Wade (i vilket USA:s högsta domstol 1973 slog fast att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv) omprövas kan abortpolitiken lämnas upp till delstaterna. Läs mer >> Enligt Guttmacher Institutet innehåller grundlagen i 21 delstater lagrum eller formuleringar som skulle kunna begränsa tillgången till abort i händelse av att Roe mot Wade ogiltigförklaras. Tretton delstater har däremot antagit lagar som uttryckligen ger rätt till abort. År 2018 godkände väljarna i Alabama och West Virginia ändringar av delstatsgrundlagen genom direkta omröstningsinitiativ, som uttryckligen slog fast att det inte finns någon rätt till abort om Roe mot Wade faller. Läs mer >>

Majoriteten mot abort

Frågan på valsedeln i Louisiana löd: "Stödjer du ett tilläggsförslag som förklarar att rätten till abort och finansiering av abort, för att skydda människors liv, inte skall finnas med i Louisianas konstitution?" Tillägget lyder: "För att skydda människolivet får ingenting i denna konstitution tolkas för att säkra eller skydda rätten till abort eller kräva finansiering av abort". Majoriteten, 62 procent av väljarna, röstade för tillägget.

Delstaten Louisiana, vars demokratiska guvernör Katrina Jackson är emot abort, har under de senaste åren haft flera tvister gällande abort. Tidigare i år underkände USA:s högsta domstol de föreslagna restriktionerna för abortläkare, som skulle ha särskilda så kallade inskrivningsprivilegier vid näraliggande sjukhus inom 4,8 mil.

– Våra pro-life-lagar säkerställer att kvinnor ges rätten att vara medvetna om sanningen beträffande sin graviditet före en abort, att minderåriga som söker abort har föräldrarnas samtycke och att barn som föds levande efter en abort får omedelbar medicinsk vård. Vår lag säkerställer också att inte en dollar av våra statliga skattepengar finansierar abort. Ändå är dessa lagar och andra i fara om vi inte godkänner tilläggsförslaget, säger Katrina Jackson.

I delstaten Colorado röstade invånarna mot förslaget att förbjuda aborter efter graviditetsvecka 22.

Källor: Business Insider (www.businessinsider.com) och CNA (www.catholicnewsagency.com)