Inget samtycke från dementa vid dödshjälp nödvändigt, fastslår nederländsk domstol

27 april 2020

Högsta domstolen i Nederländerna slog fast i förra veckan att det inte krävs något samtycke från demenspatienter innan de får dödshjälp. Förutsättningen för detta är att patienten tidigare, när denne fortfarande var vid sina sinnens fulla bruk, upprättat en skriftlig begäran om dödshjälp.

Enligt högsta domstolens dom finns det inte längre något krav på att patienten ska bekräfta sin begäran innan dödshjälp ges. Domen innebär att läkare inte längre kommer att åtalas när de ger dödshjälp till demenspatienter som inte kunnat bekräfta sin tidigare önskan kort innan dödshjälp gavs.

Domstolens beslut kommer efter att en läkare åtalats och senare frikänts för att ha gett dödshjälp till en alzheimerspatient. Högsta domstolen bekräftade därmed den tidigare domen. Läs mer >> 

Nederländerna blev det första landet i världen som legaliserade dödshjälp under strikta villkor 2002. För att få dödshjälp måste patientens lidande vara "outhärdligt och obotligt" och minst två läkare måste instämma i att dödshjälpen är befogad. Om dessa villkor är uppfyllda kan läkare numera "i förväg skriva en begäran om dödshjälp för personer med långt gången demens", slår högsta domstolen fast. Patienten måste också ha yttrat denna begäran innan demensen var så långt framskriden att hon inte kunde "uttrycka sin vilja länge". Läs mer >> 

Sluttande plan

Charles Camosy, professor i bioetik vid Fordham University i New York anser att högsta domstolens beslut är en del av det sluttande planet inom Nederländernas dödshjälpslagstiftning.

– En person med framskriden demens eller allvarlig hjärnskada kan inte kommunicera samtycke för dödshjälp, vilket gör det sannolikt att det är läkaren som utför dödshjälpen som även kommer att besluta om patientens lidande är tillräckligt svårt. Läkare är notoriskt dåliga på att bedöma dessa saker. Studie efter studie visar att de bedömer livskvaliteten för sina patienter som sämre än patienterna själva. De utgår ifrån att människor vill ha mer livskvalitet än livslängd, när forskningsuppgifter faktiskt visar det motsatta. I stället för att ytterligare utvidga dödshjälp bör man öka antalet vårdplatser för demenspatienter och ge stöd till anhöriga att kunna ta hand om dem, säger Charles Camosy.

Ingen minskning av dödshjälp

Även kardinal Willem Jacobus Eijk, ärkebiskop i Utrecht, är kritisk mot domslutet. Han menar att det skapar förvirring och väcker frågor om samtycke, särskilt för de mest utsatta i livets slutskede.

– I stället för att fastställa tolkningskriterier för skriftliga begäran om dödshjälp utfärdade av patienter med framskriden demens överlämnar högsta domstolen nu detta till läkarna, och deras osäkerhet bara växer. Det här kommer inte leda till någon minskning av antalet dödshjälpsfall, säger kardinal Willem Jacobus Eijk.

Källor: BBCNews (www.bbc.com) och The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)