Irland presenterar sin första abortstatistik

25 augusti 2020

Irland publicerade under sommaren sin första abortstatistik för en hel årsperiod. Den gäller tiden från 1 januari till 31 december 2019.

Sammanlagt 6 666 aborter genomfördes förra året enligt landets nya abortlag. Lagen trädde i kraft efter att Irland genom en folkomröstning upphävde det åttonde grundlagstillägget som fram till dess skyddade rätten till liv för ofödda barn. Läs mer >> Majoriteten aborterna (6 542) genomfördes under de första tolv graviditetsveckorna. I ytterligare 100 fall genomfördes aborten på grund av ett tillstånd som sannolikt skulle leda till fostrets död. I tolv fall förelåg risk för kvinnans liv eller hälsa, och i tre fall en nödsituation, enligt rapporten.

Samvetsskäl

Irlands nya abortlag trädde i kraft i januari 2019 (läs mer >>) och ger fri abort fram till den tolfte graviditetsveckan. Fram till den nionde veckan får de irländska kvinnorna hjälp med abort av sin husläkare. Läs mer >> 

Abort erbjuds på landets samtliga 19 förlossningskliniker men endast tio av dessa utför aborter i sin helhet. Läs mer >> En del läkare har av samvetsskäl valt att inte delta i aborter. Läs mer >> 

Källa: The Journal (www.thejournal.ie)