Irlands nya abortkultur en utmaning för vården – och blivande föräldrar

21 januari 2020

Efter att Irland legaliserade abort i början av förra året fick en kvinna diagnosen att hennes ofödda barn skulle ha ett allvarligt genetiskt fel. Läkaren insisterade på abort vilket också genomfördes men testresultat visade efteråt att barnet var fullt friskt. Föräldrarna, som kräver en utredning, får nu kalla handen av vården.

Diagnosen var Trisomi18, även känt som Edwards Syndrom, som oftast leder till missfall eller för tidig död. Barnet aborterades efter graviditetsvecka 15 vid kvinnosjukhuset National Maternity Hospital i Dublin i mars förra året. Tre månader efter att abort hade blivit lagligt i Irland. Tre genetiska tester genomfördes, varav det tredje skickades utomlands och svaret kom efter aborten. Detta test, en cellkultur på hög nivå, visade att barnet inte hade Trisomi18.

Föräldrarna hade aldrig efterfrågat abort, utan var tvärtom "inte rädda för utsikten att ta hand om eller älska ett mycket sjukt barn". Läkaren tryckte dock på att tester visade att det fanns en "inte livskraftig avvikelse" och insisterade på att det inte fanns "något hopp" för barnet. Ytterligare ett diagnostiskt test skulle inte göra "någon skillnad", fick föräldrarna höra.

Trots att den nya abortlagen kräver att två läkare måste bekräfta diagnosen mötte kvinnan endast en obstetriker. Läs mer >>

Inga skyddsåtgärder

Tio månader efter aborten väntar föräldrarna fortfarande på en utredning. Bristen på skyddsåtgärder för föräldrar vilkas barn får en diagnos om ett allvarligt funktionshinder borde utredas. Det är också avgörande att undersöka huruvida det numera finns en kultur inom mödravården i Irland som pressar till abort när ett funktionshinder diagnostiseras, skriver artikelförfattaren i nyhetstjänsten Gript.

Diagnosfelet uppdagades när föräldrarna vände sig till en genetiker som förklarade diagnosen – där det framkom att det inte förekom någon avvikelse. Hittills har ingen utredning påbörjats och sjukvårdens bemötande mot föräldrarna är svalt. Kvinnans journaler lämnades ut med fördröjning.

Enligt parets advokat är de "fullständigt, mentalt och fysiskt förstörda" av händelsen och "deras förlust och sorg är oändlig". De efterfrågar nu "svar, sanningen och öppenhet" och en försäkring att detta aldrig kommer att hända en annan familj.

Källor: Gript (gript.ie) och The Journal (www.thejournal.ie)