Kanada: dödshjälp sparar pengar

27 oktober 2020

Enligt en rapport från budgetekonomerna i Kanadas lagstiftande församling kommer en utvidgning av dödshjälpslagen att leda till att sjukvården kan spara mycket pengar.

Kanada arbetar på att utöka möjligheten till dödshjälp. Enligt parlamentets budgetberäkningar kommer lagändringen att leda till att 1 164 personer fler än väntat kommer att avsluta sina liv i förtid nästa år. Den kommer dessutom att minska vårdkostnaderna med nära en miljard kronor.

Kanadas underhus skall nu ta ställning till regeringens lagförslag, Bill C-7, som innebär att kravet på att patientens naturliga död måste vara "rimligt förutsebar" för att dödshjälp skall genomföras tas bort. Även väntetiden på tio dagar innan dödshjälp kan ges slopas, liksom kravet på att patienten måste yttra ett andra samtycke omedelbart innan dödshjälp ges.

Om lagförslaget går igenom kommer antalet läkarassisterade dödsfall bli 1 164 fler än de 6 465 fall som förväntas med nuvarande lagstiftning och enligt aktuell statistik.

Stora besparingar

Parlamentets budgetekonomer konstaterar i sin rapport att utvidgningen kommer "att leda till en minskning av vårdkostnaderna för provinserna". De beräknar besparingen till 149 miljoner kanadensiska dollar (ca 994 miljoner kronor) men betonar samtidigt att "denna minskning representerar en försumbar del av provinsernas hälsovårdsbudgetar".

Rapporten konstaterar vidare att "många studier har visat att hälso- och sjukvårdskostnaderna under det sista levnadsåret (och särskilt under den sista levnadsmånaden) är oproportionerligt höga, vilket motsvarar mellan 10 och 20 procent av de totala vårdkostnaderna, trots att de aktuella patienterna endast representerar cirka en procent av befolkningen".

Brasklapp

Författarna lägger dock in en brasklapp genom att betona att "denna rapport bör ändå inte på något sätt tolkas som att den föreslår att läkarassisterat självmord skall används i syfte att minska hälso- och sjukvårdskostnaderna".

Statistiken på området tål att fundera över. Det tog till exempel 16 år för "läkarassisterade dödsfall" i Belgien att öka från cirka 0,2 procent av alla dödsfall 2003 till cirka 2,4 procent år 2019. I Kanada förväntas de öka från cirka 0,3 procent till 2,6 på bara fem år (2016–2021).

Alex Schadenberg, från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition, uppskattar att 19 000 kanadensare har dött genom dödshjälp sedan legaliseringen.

Kanadas regering har fram till den 18 december på sig att ändra lagen för att följa ett domstolsbeslut i Quebec som slår fast att det strider mot landets grundlag att endast tillåta dödshjälp för människor vilkas naturliga död är "rimligt förutsebar". Läs mer >> 

Källor: The Province (theprovince.com), Toronto.com (www.toronto.com), BioEdge (www.bioedge.org) och Daily Echoed (www.dailyechoed.com)