Kanadas funktionsnedsatta protesterar mot en utvidgning av dödshjälpslagen

24 november 2020

I Kanada reagerar lobbygrupper för funktionshindrade mot en planerad utvidgning av dödshjälpslagen till att också omfatta personer vilkas död inte är "rimligt förutsebar". De funktionsnedsatta kämpar redan för att få adekvat hjälp och vård och befarar att deras situation i och med lagen kommer att försämras ytterligare. Även en grupp jurister varnar för att lagen kan leda till ofrivilliga dödsfall.

Lobbygrupper för funktionshindrade anser att den föreslagna utvidgningen av Bill C-7 (som lagen kallas) skickar en signal om att funktionshindrades liv inte är värda att leva. Lagförslaget innebär att kravet på att patientens naturliga död måste vara "rimligt förutsebar" för att dödshjälp skall genomföras tas bort. Läs mer >> 

– Vår största oro har alltid varit att staten skulle se ett funktionshinder som en acceptabel anledning till självmord. Bill C-7 är vår värsta mardröm, sade Krista Carr, från organisationen Inclusion Canada, till det kanadensiska underhuset nyligen.

"Jag tvingas till dödshjälp"

Catherine Frazee, professor emerita vid Kanadas School of Disability Studies vid Ryerson University, påpekar att samtidigt som regeringen möjliggör för personer med funktionsnedsättning att döda sig själva görs stora ansträngningar att förhindra självmord för alla andra. Läs mer >> 

Roger Foley, med en neurodegenerativ sjukdom som gör att han inte kan röra sig eller ta hand om sig själv, berättar hur han har nekats hemvård och pressats av sjukhuspersonal att begära dödshjälp. Han har gjort en brottsanmälan som han grundar på sin rätt till ett "assisterat liv":

– Mitt liv har blivit värdelöst. Jag pressas till dödshjälp genom övergrepp, försummelse, brist på vård och hot, säger Roger Foley.

Krista Carr förklarade för underhusets juridiska kommitté att "varje nationell handikapporganisation är emot lagförslaget Bill C-7”. Men att deras röster dessvärre ”drunknar i röster från dem som inte har upplevt den systemiska marginaliseringen, fattigdomen och den enorma bristen på stöd och hjälp i livet som personer med funktionsnedsättningar upplever leder till att dödshjälp känns som deras enda alternativ". Läs mer >> 

Om patienten ändrat sig

Varningar mot lagförslaget kommer även från den kanadensiska juristgruppen The Justice Centre for Constitutional Freedoms. De menar att om Bill C-7 blir lag kan en patient dödas av sin läkare även efter att ha förlorat förmågan att ge instruktioner, och även om han eller hon har ändrat sig. Med tanke på att cirka sju procent av de patienter som formellt begär läkarassisterat självmord senare ändrar sig och återkallar instruktionerna är detta oroande, anser juristerna. Det förekommer hundratals fall i Kanada där patienter har begärt läkarassisterat självmord och sedan ändrat sig och beslutat att leva, varnar de.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Justice Centre for Constitutional Freedoms (www.jccf.ca)