Katolska ledare oeniga om prästens närvaro vid dödshjälp

07 januari 2020

Ärkebiskop Vincenzo Paglia, president för den påvliga livsakademin, klargjorde nyligen att det är legitimt för präster att närvara vid dödsbädden hos en person som är döende genom assisterat självmord. Prioriteten är att vara med den döende, menar Paglia medan den nederländska kardinalen Eijk är av motsatt åsikt.

Ärkebiskop Paglia talade på en presskonferens inför ett symposium om religion och medicinsk etik i Rom den 11 – 12 december. En journalist undrade vad ärkebiskopen tyckte om den schweiziska biskopskonferensens nya direktiv, att präster inte borde närvara hos patienter som dör genom assisterat självmord.

Tecken på misslyckande

Ärkebiskop Paglia svarade att kyrkan motsätter sig assisterat självmord. Men att följa en döende och hålla handen är en "stor uppgift" för alla troende, liksom kampen mot assisterat självmord. Varje självmord är "en fråga om ouppfylld kärlek". Ingen överges av kyrkan, fortsatte ärkebiskop Paglia.

Frågan om assisterat självmord går bortom lagen, svarade ärkebiskopen vidare och att han inte vill inrätta en ny regel, utan hellre "ta bort ideologi från dessa situationer för alltid". Om någon vill avsluta sitt liv är det alltid ett tecken på misslyckande av hela samhället, men inte ett misslyckande av Gud. Man bör undvika ideologiska debatter. Att vara med den döende är det viktigaste, betonade ärkebiskop Paglia.

Prästen måste säga ifrån

Han får mothugg av kardinal Willem Eijk, ärkebiskop av Utrecht i Nederländerna, där dödshjälp är en ständig aktuell fråga. Kardinalen menar att prästen tydligt måste säga till personen som väljer assisterat självmord eller dödshjälp att båda dessa handlingar bryter med det mänskliga livets inre värde, vilket är en allvarlig synd. Prästen får inte närvara vid dödshjälp eller assisterat självmord, menar kardinal Eijk.

Ansvarsfull närhet

Påve Franciskus fördömer konsekvent dödshjälp men har också påpekat "det högsta budet om ansvarsfull närhet" hos patienter som har valt att avsluta sina liv. "Den ångesten som är förknippad med omständigheter som leder oss till tröskeln av mänsklig dödlighet och svårigheten med dessa beslut, kan locka oss att gå bort från patienten. Men det är dit vi mer än något annat kallas för att visa kärlek och närhet, erkänna gränsen som vi alla delar och visa vår solidaritet. Det kan sägas att det kategoriska imperativet är att aldrig överge de sjuka", sade påve Franciskus i ett tal 2017.

Källor: NovenaNews (novenanews.com), CRUX (cruxnow.com) och Katholischer Nachrichtendienst (www.kath.net)