Kenya pressas av internationella organisationer för att legalisera abort

30 september 2020

Medan stora internationella och välfinansierade organisationer, som Ipas och Planned Parenthood, pressar Kenya och andra afrikanska länder till att anta en mer extrem abortlagstiftning, visar en undersökning gjord bland 2 050 kenyaner att 85 procent av dem anser att abort aldrig bör tillåtas.

Enligt ett föreliggande lagförslag ska abort tillåtas utan tidsbegränsning när "graviditeten riskerar kvinnans liv eller hälsa". Även om formuleringen verkar möjliggöra abort på begränsade villkor, förväntas det i praktiken, om termen "hälsa" tolkas brett, innebära fri abort fram till förlossningen.

Fängelse vid samvetsvägran

Enligt lagförslaget riskerar vårdpersonal tre års fängelse om han eller hon av samvetsskäl motsätter sig aborten och hänvisar till en annan vårdpersonal som kommer att genomföra aborten. När nu en stor majoritet gjort klart att man är emot abort kan denna bestämmelse få till följd att många tvingas agera i strid mot sitt samvete – eller hamnar i fängelse.

Lagförslaget innebär också ekonomiska påfrestningar på Kenya då man tvingas bekosta nya tjänster inom vårdsektorn för att tillhandahålla "reproduktiv hälsovård", däribland abort. Därför har bl.a. Storbritannien (läs mer >>) och Sverige (läs mer >>) avsatt mer pengar i bistånd till abort i Kenya och andra afrikanska länder.

Internationella icke-statliga organisationer, som Ipas, har använt en särskild påverkansmodell i ett antal länder för att få till stånd legaliseringen av abort. Modellen innebär att regeringar pressas att införa ny lagstiftning. Detta pågår för närvarande i t.ex. Ghana, Kenya, Malawi och Namibia. Läs mer >> 

Köper politiker

Sedan placerar Ipas egna medarbetare som viktiga rådgivare vid lanseringen av de nya aborttjänsterna, inklusive rådgivning om standard och protokollföring över hela landet. I den positionen har Ipas tillhandahållit nyckelpersoner som varit involverade i att ta fram en omfattande vägledning för regeringar och vårdgivare och styrt hur myndigheter och vårdgivare ska tolka den nya lagstiftningen för att möjliggöra fri abort.

Detta pågår helt öppet för närvarande i Ghana. Samtidigt samarbetar med andra internationella grupper för att även få till en ny abortlagstiftning i Malawi och Namibia.

Seger för pro-life-rörelsen

Majoriteten kenyaner anser att abort aldrig bör tillåtas, visar undersökningen genomförd av marknadsundersökningsföretaget Ipsos MORI. Efter påtryckningar från pro-life-rörelsen har lagförslaget i Kenya stoppats av senaten fram tills alla frågor har lösts genom allmänhetens medverkan. Men lobbyarbetet pågår för fullt.

– Det är en halv seger för pro-life-rörelsen. Nu behöver vi en enad strategi för att presentera en gemensam ståndpunkt. Förespråkarna för lagförslaget lobbar hos lagstiftarna för att hindra eventuella ändringar. Det som pågår är ett krig. De må ha en krigskassa för att köpa politiker, men om vi står enade kommer vi att vinna, säger kenyanskan Ann Kioko.

Källa: RightToLife (righttolife.org.uk)