Kvinnor överrepresenterade vid dödshjälp för psykiatripatienter

02 mars 2020

En ny studie i Nederländerna visar att kvinnor är överrepresenterade bland dödshjälp för psykiatripatienter. Uppgifterna sammanställdes av den nederländska dödshjälpskliniken, Expertisecentrum Euthanasie, på begäran av hälsoministeriet, som uttryckte behovet av att kartlägga denna patientgrupp.

Cirka 1 700 av 3 500 begäran om dödshjälp, som ställdes mellan 2012 och 2018, undersöktes i den största studien hittills i detta ämne i Nederländerna. Det visade sig att sex av tio förfrågningar kom från kvinnor, som oftare led av depression och i regel hade en lägre utbildning. Enligt forskarna kan de bättre utbildade ha fler mekanismer att hantera sjukdomens konsekvenser och ha lättare för att begära och få hjälp.

Kvinnors ställning i samhället

Att kvinnor är överrepresenterade är iögonfallande, eftersom män och kvinnor har psykiska sjukdomar lika ofta. Belgisk forskning har redan visat att tre av fyra psykiatripatienter, som fick dödshjälp, var kvinnor. Detta framgår också av två småskaliga nederländska studier.

– Det faktum att storskalig forskning kommer till samma slutsats är fascinerande. Ytterligare forskning behövs, till exempel om kvinnors ställning i samhället. Köns- och könsstereotypers roll kan förklara mycket, säger psykiatern Sisco van Veen till tidningen Trouw.

”Viktigt att prata om döden”

Studien visar att hälften av de som begär dödshjälp beslutar att inte gå igenom det:

– Detta visar hur viktigt det är att prata om döden. Det är inte alltid den sista utvägen. Män som vänder sig till oss för dödshjälp lider ofta av missbruksproblem och kvinnor oftare av humörstörningar, säger dödshjälpsklinikens verksamhetschef Steven Pleiter.

I knappt tio procent av de undersökta fallen genomfördes dödshjälpen medan 59 personer begick självmord. Kvinnornas medelålder är 50 år, männens 49. En depressiv humörsjukdom var orsaken i mer än ett av fyra fall. Mobbning, sexuella övergrepp eller trauma spelade in för många patienter. Enligt den nederländska lagen kan dödshjälp beviljas vid outhärdligt fysiskt eller psykiskt lidande och där inga behandlingsmöjligheter finns kvar. Läs mer >> 

Källor: Trouw (www.trouw.nl) och DutschNews (www.dutchnews.nl)