Lugnande medel får gömmas i demenspatienters mat inför dödshjälp, enligt ny regel i Nederländerna

08 december 2020

När den nederländska pensionerade geriatrikern Marinou Arends skulle ge dödshjälp till en allvarligt dement kvinna lade hon lugnande medel i kvinnans kaffe för att undvika motstånd. Nu har förfarandet gjorts lagligt.

När Marinou Arends gav den dementa kvinnan dödshjälp vaknade kvinnan till och gjorde motstånd, trots det lugnande medlet. Även om det vid den tiden inte var tillåtet att ge lugnande medel i samband med dödshjälp frikändes Marinou Arends från anklagelsen om mord. Läs mer >> 

Nu reagerar Nederländerna på fallet med att införa nya riktlinjer. Läkare som ger dödshjälp till en patient med svår demens får tillföra lugnande medel i mat eller dryck om det finns risk för att patienten blir "störd, upprörd eller aggressiv".

Patienten bestämmer inte tidpunkt

Marinou Arends patient hade bett om dödshjälp ifall hon blev beslutsinkompetent, men ville ändå bestämma när det skulle ske. Det fick hon aldrig. Så reglerna har nu ändrats för att också styra den omständigheten. Enligt de nya riktlinjerna är det vid fortskriden demens, "inte nödvändigt för läkaren att komma överens med patienten vid vilken tidpunkt eller på vilket sätt dödshjälp kommer att ges".

Enligt Jacob Kohnstamm, ordförande för kommittén som övervakar dödshjälp i Nederländerna, var det nödvändigt att uppdatera riktlinjerna för läkare som ger dödshjälp.

– Läkare har nu mindre att oroa sig för när de ger dödshjälp. De behöver inte vara lika oroliga för juridiken eller för granskningskommittén, säger Jacob Kohnstamm.

Dödshjälp till barn

Beslutet har inte välkomnats av alla. När fallet först blev känt 2018 skrev 220 läkare under ett öppet brev där de fördömde alla de kolleger som "i hemlighet" bedövade patienter som de skulle ge dödshjälp. Läkaren Bert Keizer ställer sig inte bakom de nya riktlinjerna men välkomnar tydliggörandet:

– Den här proceduren kommer inte att bli vanlig. Det finns väldigt få läkare som vill göra detta, men det är bra för dem som gör det att ha det svart på vitt, säger Bert Keizer. Läs mer >> 

Nederländerna tillåter dödshjälp sedan 2002. Förra året förekom 6 361 fall av dödshjälp, vilket utgör drygt fyra procent av landets totala antal dödsfall. Den nederländska regeringen är också nära att legalisera dödshjälp för dödligt sjuka barn mellan ett och 12 år. Läs mer >> 

Källor: The Guardian (www.theguardian.com), NewsBreak (www.newsbreak.com) och National Review (www.nationalreview.com)