Marie Stopes International tar avstånd från sitt eugeniska arv

18 november 2020

Marie Stopes International, Storbritanniens stora abortorganisation, tar nu avstånd från sin förgrundsgestalts åsikter om eugenik och byter namn till MSI Reproductive Choices.

Respekt har tidigare rapporterat om Planned Parenthoods avståndstagande från grundaren Margaret Sanger pga. hennes "skadliga samarbete med eugenikrörelsen". Läs mer >> Nu har insikten även nått Marie Stopes International.

Marie Stopes International grundades 1976 när Tim Black räddade den ekonomiskt krisande Marie Stopes-kliniken på Whitfield Street i London från nedläggning. Organisationen driver nu fler än 600 kliniker runt om i världen som tillhandahåller abort och preventivmedel. Läs mer >> 

"Varken följer eller tolererar"

Organisationen förklarar att förändringen är "en tydlig signal om att vi varken följer eller tolererar" Marie Stopes åsikter. Marie Stopes (1880 - 1958) var en kvinnorättskämpe som grundade Storbritanniens första familjeplaneringsklinik i London 1921. Hon var medlem i Eugenics Society, förespråkade "rasförädling" som har till syfte att förbättra mänskligheten genom selektiv reproduktion. Hon motsatte sig äktenskap mellan raser och förespråkade sterilisering av personer som ansågs olämpliga för föräldraskap. Trots att det numera utförs aborter i hennes namn var hon faktiskt emot abort som förblev olagligt i Storbritannien fram till 1967. Läs mer >> 

– Marie Stopes var en pionjär inom familjeplanering. Dock var hon också en anhängare av eugenikrörelsen och uttryckte många åsikter som står i skarp kontrast till MSI:s kärnvärden och principer, säger Simon Cooke, MSI:s verkställande direktör till media.

"Förändrar inte verkligheten"

Simon Cooke förklarar vidare att namnbytet har diskuterats under flera år, och att årets globala Black Lives Matter-protester har bekräftat beslutet. Marie Stopes International heter numera MSI Reproductive Choices. Med det nya namnet hävdar organisationen också att man har ett nytt uppdrag – att se till "att 2080 ingen abort kommer att vara osäker och alla som vill ha preventivmedel kommer att kunna få tillgång till det".

– Den här namnändringen är osmaklig. Den eugeniska aborten av barn med funktionsnedsättning fortsätter att vara en av MSI:s principer och förblir en form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning, eller som Stopes själv kallade dem, de 'degenererade, svaga och obalanserade'. En namnförändring förändrar inte verkligheten för vad Marie Stopes stod för, och det förändrar inte heller verkligheten för vad MSI Reproductive Choices står för idag, säger Catherine Robinson från organisationen Right To Life UK.

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och WSBRadio (www.wsbradio.com)