Markant färre av barn med Downs syndrom föds i Danmark

16 september 2020

Endast 18 barn med Downs syndrom föddes i Danmark år 2019. Det är det lägsta antalet som registrerats sedan 1970, enligt en ny rapport från Dansk Cytogenetisk Centralregister.

– Det låga antalet är sannolikt ett uttryck för en slumpmässig förändring i antalet barn födda med Downs syndrom, vilket var lågt redan innan. Men det bör följas av en debatt om samhällets inställning till barn med funktionsvariationer, säger Olav Bjørn Petersen, överläkare och professor i fostermedicin vid Rigshospitalet och vid Köpenhamns universitet.

Första landet med screening

Danmark var det första landet i världen som införde screening av Downs syndrom för alla gravida kvinnor. När screeningen blev gratis 2004 minskade antalet barn födda med Downs syndrom markant, men stabiliserades därefter på mellan 23 och 35 levande födda med diagnosen per år. År 2018 föddes endast 22 barn med Downs syndrom, 2019 sjönk antalet ytterligare.

– Mitt jobb är bland annat att stödja reproduktiv autonomi, dvs. fritt val, och därför erbjuder Danmark screening för bland annat Downs syndrom under graviditeten. Men det är ett fruktansvärt misstag om erbjudandet förmedlar budskapet att barn med Downs, eller andra speciella behov, är något man som förälder väljer själv och därför också själv måste ta hand om. Ett fritt val måste också innebära att det verkligen är fritt att välja. Jag kan förstå de familjer som inte känner att så är fallet idag, säger Olav Bjørn Petersen.

Många väljer abort

Under våren 2017 började den danska mödravården erbjuda blodprovet NIPT (non-invasive prenatal testing) som kan göras relativt tidigt i graviditeten för att visa om fostret har kromosomavvikelser. Läs mer >> Enligt Sundhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen, väljer 95 procent vid diagnosen abort. På Island är siffran nästan 100 procent. Läs mer >>

I Danmark har man fri abort fram till graviditetsvecka 12 och därefter om ett medicinskt råd anser att det finns en fysisk och mental risk för kvinnans hälsa eller risk för fosteravvikelse.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com), Retten til liv (rettentilliv.dk) och Nyheder Tv 2 (nyheder.tv2.dk)