Markant ökning av förfrågningar till nederländsk dödshjälpsklinik

17 februari 2020

Den nederländska dödshjälpskliniken, Expertisecentrum Euthanasie, har fått 3 124 förfrågningar om dödshjälp förra året. Det är en ökning med 22 procent jämfört med 2018. Enligt verksamhetschefen Steven Pleiter kommer varje arbetsdag 13 personer till kliniken och begär att få dödshjälp – men inte alla beviljas. 

De vill få dödshjälp på grund av demens, ålderdom och psykiska problem och vänder sig till Expertisecentrum Euthanasie i Haag, som tidigare kallades Levenseindekliniek. Kliniken öppnade 2012 för patienter, som inte hittar en läkare som är beredd att ge dem dödshjälp. Läs mer >> Av de 3 124 inkomna förfrågningar beviljades 898, vilket är jämförbar med året innan. 

Under 2017 och 2018 stabiliserades för första gången antalet ansökningar vid Expertisecentrum Euthanasie, men vid halvårsskiftet i fjol skedde en markant ökning. I juli fick kliniken över 300 ansökningar på en månad. Läs mer >>  

Som vården i allmänhet kämpar även dödshjälpskliniken med personalbrist. Delvis på grund av detta har väntetiden för dödshjälp vid psykisk sjukdom ökat till ett år eller längre. Andra patienter väntar vanligtvis 15 dagar på att få sin begäran om dödshjälp utförd. Läs mer >>  

Enligt officiella uppgifter fick drygt 6 000 personer dödshjälp i Nederländerna 2018, varav 727 vid dödshjälpskliniken i Haag. 

Källor: NLTimes (nltimes.nl) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)