Markant ökning av könsdysfori i Sverige, enligt Socialstyrelsen

26 februari 2020

Antalet tonåringar födda som flickor som har diagnostiserats med könsdysfori har ökat med nästan 1 500 procent på tio år i Sverige, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Särskilt unga med könsdysfori har hög förekomst av samtidiga psykiatriska diagnoser och självmordsfrekvensen är högre i jämförelse med övrig befolkning. 

Rapporten undersöker psykisk hälsa och ökningen av könsdysfori mellan 2008 och 2018. Under den tiden ökade antalet födda män i åldrarna 18–24 med diagnosen könsdysfori med 400 procent. Den största ökningen var bland födda flickor mellan 13 och 17 år, som ökade med 1 500 procent. Nästan 6 000 personer diagnostiserades med någon form av könsdysfori i Sverige 2018. Läs mer >>  

– Ja, att ökningen är tydlig råder inget tvivel om, däremot vet vi inte vad ökningen beror på. Personer med könsdysfori som begick självmord hade också mycket hög förekomst av samtidiga svåra psykiatriska diagnoser, vilket gör det svårt att skilja det ena från det andra med avseende på självmordsrisk, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsens uppgifter visar att personer med könsdysfori löper större risk att dö genom självmord än allmänheten. I sin rapport varnar myndigheten även för att det snabbt ökande antal personer med könsdysfori kommer att ställa krav på att sjukvården är dimensionerad för utredning och behandling. Behandlingen kan dessutom vara livslång vilket medför att personer med könsdysfori behöver stöd från vården under långa perioder. 

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)