Mer än 42 miljoner aborter globalt 2019

14 januari 2020

Enligt den världsvida statistiksidan www.worldometers.info gjordes förra året 42,2 miljoner aborter. I en aktuell långtidsstudie i facktidskriften Medicina har sociologen Donald Sullins särskild undersökt den psykiska påverkan vid abort efter önskade graviditeter. 

Webbplatsen Worldometers konstaterar att ungefär hälften av graviditeterna i USA är "oplanerade", varav fyra av tio avbryts genom abort. Det innebär att över 3 000 aborter görs varje dag i USA. Sett över hela världen är det cirka 125 000 aborter varje dag. Läs mer >>  

För Sverige föreligger inga uppgifter om antalet aborter 2019 än. Enligt Socialstyrelsens uppgifter för 2018 utfördes knappt 36 000 aborter det året. Läs mer >>  

Abort av önskade barn stor risk

Donald Sullins, sociolog vid det katolska universitetet i Amerika, har gjort den första långtidsstudien över aborter efter önskade graviditeter som en distinkt kategori. I studien, som publicerades i höstas i den schweiziska facktidskriften Medicina (doi.org/10.3390/medicina55110741), konstaterar han att medan de flesta kvinnor avbryter en oönskad graviditet, avbryter cirka en av sju en önskad graviditet. Denna minoritet har ignorerats helt i forskningen och det är särskilt dessa kvinnor som lider efteråt. 

Att avsluta önskade graviditeter innebär en markant risk för psykisk ohälsa efter aborten. Jämfört med att föda barnet är risken för psykisk ohälsa efter abort av önskade barn större, särskilt depression och självmordstankar, konstaterar Donald Sullins. Läs mer >> Han menar vidare att det hittills inte har gjorts någon studie om de psykiska hälsofördelar kvinnor får genom abort. 

Källor: Worldometer (www.worldometers.info), Medicina (www.mdpi.com)