Miljoner flickor försvinner till följd av selektiva aborter i Indien

07 oktober 2020

Mellan 2013 och 2017 har omkring 460 000 flickor försvunnit i Indien – varje år. Flickorna har inte fått födas på grund selektiva aborter.

Uppskattningsvis 6,8 miljoner färre nyfödda flickor kommer att registreras över hela Indien år 2030 på grund av selektiva aborter, uppskattar forskare från King Abdullah tekniska vetenskapsuniversitet i Saudiarabien. Forskarna har räknat på könsförhållandet i 29 indiska delstater och territorier, vilket innebär att undersökningen täcker nästan hela befolkningen. Läs mer >> Önskan att få en son visade sig vara högst i 17 stater i norra delen av landet. Den mest befolkade staten Uttar Pradesh visade det största underskottet av födda flickor. Forskarna förutspår att underskottet kan öka till två miljoner försvunna flickor i Uttar Pradesh mellan 2017 och 2030.

63 miljoner flickor saknas

Forskarna som publicerade sin studie i tidskriften Plos One (doi.org/10.1371/journal.pone.0236673) efterfrågar nu en politik som "förespråkar jämställdhet mellan könen och åtgärder mot befintliga könsfördelar".

– Uppgifterna överraskar inte. Det kommer att ta tid att få bort djupt rotade seder och trosföreställningar. Framstegen är långsamma och stegvisa men vi arbetar för att man skall värna om flickor och för att de skall värderas högt, istället för att betraktas som en ekonomisk börda och en stor utgift i samband med giftermålet, säger Anuradha Saxena, medlem i kvinnoutskottet i Sikar-distriktet.

Sedan det på 1970-talet blev möjligt att ta reda på det ofödda barnets kön beräknas Indien ha gått miste om 63 miljoner flickor. År 1994 blev det förbjudet att avslöja det ofödda barnets kön, förutom av medicinska skäl. Tillämpningen av lagen varierar och i stora delar av landet fortsätter könsförhållandena att snedvridas. Indisk polis arresterar regelbundet personer som erbjuder tester till gravida kvinnor. Läs mer >> 

Flickor som börda

I Indien går det i dag 899 kvinnor på 1 000 män. Pojkar ses som familjeförsörjare medan flickor ses som en börda i alla sociala klasser. Regeringen, frivilligorganisationer, media och några bollywoodstjärnor försöker att ändra dessa attityder. I vissa stater besöker regeringstjänstemän hem med nyfödda flickor för att fira detta.

Mellan 1,2 och 1,5 miljoner flickor försvinner varje år över hela världen på grund av selektiva aborter. Den mörka bilden bekräftas av FN:s befolkningsfond UNFPA, som i sin rapport slår fast att Indien och Kina står för mer än 90 procent av det stora kvinnobortfallet.

Källor: The Hindustan Times (www.hindustantimes.com) och The Guardian (www.theguardian.com)