Nederländerna föreslår dödshjälp för friska livströtta 75-åringar

10 augusti 2020

I Nederländerna har återigen ett lagförslag lagts fram, som skulle göra det möjligt för en person som är över 75 år och känner att hon har fullbordat sitt liv att välja dödshjälp, även utan sjukdom eller funktionshinder.

Enligt lagförslaget, som lades fram i mitten av juli, skall friska personer över 75 år, som i minst två månader kände en stark dödsönskan kunna få hjälp att dö. Motståndare till lagförslaget, bl.a. det nederländska läkarförbundet, anser att det kan undergräva de strikta villkoren för vård i gällande dödshjälpslagstiftning. Läs mer >> De menar vidare att ensamma och fattiga äldre behöver stöd och inte valmöjligheten till en tidig död.

Parlamentsledamoten Pia Dijkstra, som ansvarar för medicinsk-etiska frågorna för partiet Demokraterna 66, lovade i slutet av januari att gå vidare med det kontroversiella lagförslaget, efter att en regeringsundersökning kom fram till att ca 10 000 personer över 55 år har en allvarlig dödsönskan.

Osäkert röstresultat

Benjamin Meijer, talesman för Demokraterna 66, förklarar för media att lagförslaget nu skickas till statsrådets juridiska kommitté för granskning, vilket kommer att ta tre till sex månader innan det kan förfinas och planeras för debatt och omröstning. Förslaget planeras tas upp i parlamentet före nästa allmänna val i mars 2021:

– Den sortens lagförslag med mycket splittrande ämnen röstas inte om enligt partilinjerna, utan genom fri röstning. Det är alltså osäkert hur omröstningen kommer bli, säger Benjamin Meijer till nyhetstjänsten DutchNews.

Finna meningen med livet

Lagförslaget kommer sannolikt att leda till hårda debatter, eftersom de två kristna partierna i koalitionen motsätter sig:

– Jag tycker att det är oerhört smärtsamt att vid en tidpunkt då äldre personer känner sig extra sårbara lägger Demokraterna 66 fram ett förslag som vi vet kommer att orsaka ökad osäkerhet och oro, säger Gert-Jan Segers, partiledare från ChristenUnie

Han får medhåll av hälsominister Hugo de Jonge från det andra kristna regeringspartiet CDA:

– Denna grupps dödsönskan, som regeringsundersökningen kom fram till, är allvarlig. Det är vår uppgift att göra allt för att se till att dessa människor finner meningen med livet och mening i livet igen, säger Hugo de Jonge.

Källor: DutchNews (www.DutchNews.nl) och OneNewsNow (onenewsnow.com)