Nederländsk dödshjälpsläkare: "Det sluttande planet är redan här"

23 september 2020

En av Nederländernas främsta dödshjälpsförespråkare, läkaren Bert Keizer, medger i en intervju i landets läkartidning att legaliseringen av dödshjälp är början på det "sluttande planet" mot "slumpmässigt dödande av försvarslösa".

Det var 2002 som Nederländerna lagstiftade om möjligheten till dödshjälp för personer drabbade av ett "hopplöst och outhärdligt" lidande. Ursprungligen skulle endast personer med terminala sjukdomar omfattas, men genom åren har lagen tolkats allt bredare och inkluderar i dag även personer med icke-fysiska problem, som psykiatriska tillstånd och demens. Läs mer >> 

Bert Keizer, filosof och geriatriker, arbetar nu för den nederländska dödshjälpskliniken Expertisecentrum Euthanasie. Läs mer >> Han menar att tillämpningen av dödshjälpslagen har utvidgats så pass att det i dag är fullt möjligt för fysiskt och mentalt friska gamla människor att välja dödshjälp om de "känner att deras liv inte längre är meningsfullt". I juli överlämnades ett lagförslag till det nederländska parlamentet där man föreslår att känslan av ett "fullbordat liv" skulle tillåtas som skäl för dödshjälp. Läs mer >> 

"Lagen kommer att utvidgas ännu mer"

Bert Keizer förutspår att lag och praxis kommer att utvidgas ytterligare för att möjliggöra dödshjälp för funktionshindrade barn (läs mer >>) samt fängelsedömda som avtjänar livstidsstraff och "som desperat längtar efter döden". Läs mer >>

– Det som våra brittiska kolleger förutsåg för länge sedan har nu inträffat: de som ger tillstånd till dödshjälp har hamnat på det sluttande planet längs vilket man oåterkalleligen glider ner mot ett slumpmässigt dödande av försvarslösa sjuka människor, säger Bert Keizer.

Speglar utvecklingen vid abort

I Bert Keizers ögon är utvidgningen av dödshjälpskriterierna avgörande. Han jämför med utvecklingen kring abort:

– Varje gång gränsen flyttas fram öppnas möjligheten att överskrida den också. Detta gäller även på andra etiska områden. Abort var en gång förbjudet, sedan bara till viss del förbjudet, sedan tillåtet till graviditetsvecka 12 och nu är det tillåtet upp till vecka 20. En liknande utveckling pågår just nu inom området embryoforskning, där vi precis börjar lämna "förbjudet"-stadiet, påpekar Bert Keizer.

"Erosion av gränser"

Enligt officiella uppgifter fick 6 361 människor dödshjälp under 2019. Siffran utgör dryga fyra procent av alla dödsfall. Det innebär att en av 25 avlidna i Nederländerna dödades av läkare. Det är samtidigt allmänt känt att det finns ett stort mörkertal: många fall av dödshjälp rapporteras inte till myndigheterna, främst för att läkare vill slippa det extra pappersarbete en anmälan medför. Läs mer >> 

Vad Bert Keizer har bevittnat under sin långa karriär är den gradvisa men oundvikliga förändringen i vad läkare är villiga att göra för sina patienter. Istället för "sluttande plan" föredrar han dock att kalla det som händer för en "gradvis erosion av gränser".

– I efterhand står det klart att vi nu ger dödshjälp till de personer som vi för 20 år sedan inte tyckte kunde få det. När vi ser framåt finns det ingen anledning att tro att den här processen kommer att stanna vid demens.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), ChristianToday (www.christiantoday.com) och DutchNews (www.dutchnews.nl)