Nederländska psykiatriker vill inte ge dödshjälp till psykisk sjuka

09 januari 2020

Många läkare i Nederländerna vill inte ge dödshjälp till psykiskt sjuka, därför får de sju psykiatrikerna vid centret för dödshjälp en för stor arbetsbörda för att kunna ge dödshjälp när det efterfrågas. Väntetiden för psykiatripatienter är för närvarande mer än ett år med runt 100 personer på väntelistan, enligt centrets egna uppgifter.

Gerty Casteleen, psykiater vid "Expertisecentrum Euthanasie", som tidigare hette "Levenseindekliniek", beskrev väntetiden som "dramatisk". Anledningen till tillströmningen är att allt färre psykiatriker vill godkänna dödshjälp, enligt Gerty Casteleen. "Expertisecentrum Euthanasie" har arbete för 20 psykiatriker men sysselsätter endast sju, eftersom det är omöjligt att locka nya anställda. Läs mer >> År 2019 var sammanlagt 800 psykiskt sjuka anmälda till kliniken med en begäran om dödshjälp, jämfört med 692 året innan. Läs mer >> 

Få kvalificerar sig

Förra året gav "Expertisecentrum Euthanasie" dödshjälp till 56 psykiskt sjuka. Läkare som inte är anslutna till centret gav 11 psykiskt sjuka dödshjälp. Enligt Gerty Casteleen ändrade sig 90 procent av patienterna efter sin första intervju. Många överger sin begäran när de på allvar kunde diskutera den med en läkare.

Elnathan Prinsen, ordförande för det nederländska psykiatrikerförbundet, menar att väntetiden är "för lång för någon som lider outhärdligt". Han förstår samtidigt "återhållsamheten" hos många psykiatriker när det är svårt att avgöra om någon verkligen har uttömt alla behandlingsmöjligheter och om önskan att dö inte är ett symptom på det psykiska tillståndet.

Källa: NLTimes (nltimes.nl)