New York legaliserar kommersiellt surrogatmoderskap

14 april 2020

Den amerikanska delstaten New York legaliserar kommersiellt surrogatmoderskap från och med den 15 februari 2021. Lagen antogs bakom stängda dörrar, då allmänheten inte kunde närvara pga. coronapandemin.

I USA är kommersiellt surrogatmoderskap för närvarande antingen tillåtet eller inte uttryckligen förbjudet i samtliga delstater utom New York, Louisiana och Michigan.

Från och med 15 februari 2021 blir det möjligt för ensamstående, homosexuella och infertila personer i delstaten New York att betala en kvinna för att föda ett barn som inte har genetiskt släktskap med henne.

Enligt den nya lagen måste surrogatmamman vara minst 21 år gammal. Det beställande paret måste betala för en advokat åt henne samt bekosta en sjuk- och livförsäkring under graviditeten och ett år efter förlossningen.

Sjuk- och livförsäkring

Melissa Brisman, som driver en av de största surrogatagenturerna i USA, är glad över den nya lagen i delstaten New York men menar att några av lagens bestämmelser är ovanliga. Ingen annan delstat kräver att en försäkring bekostas under så lång tid som upp till ett år efter födseln:

– Det är ett bra steg framåt, men det finns några komplicerande faktorer. Surrogatmoderskap kostar redan mellan 80 000 och 250 000 dollar (ca 815 000 – 2,5 miljoner kronor), vilket inkluderar en minimikompensation på 35 000 dollar (ca 356 000 kronor) för surrogatmamman. Att lägga till ett års sjuk- och livförsäkring skulle höja det priset, säger Melissa Brisman.

Antogs bakom stängda dörrar

Kathleen Gallagher, talesperson för New Yorks biskopskonferens är kritisk till att lagförslaget antogs under covid-19-pandemins utegångsförbud.

– Vi tror helt enkelt inte att ett sådant allvarligt rättsligt och moraliskt beslut för vår delstat borde ha fattats i en för allmänheten stängd delstatsregeringsbyggnad. Den nya lagen är dålig för kvinnor och barn, och hur den har hanterats är fruktansvärd för vår demokrati. Surrogatlagen är främst utformad för att gynna rika män som har råd med tiotusentals dollar för att betala surrogatagenturer på bekostnad av kvinnor med låg inkomst, säger Kathleen Gallagher.

Källor: CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com), BioEdge (www.bioedge.org) och NBCNews (www.nbcnews.com)