Nordirlands nya abortlag träder i kraft

31 mars 2020

Från och med idag, den 31 mars, har Nordirland fri abort under de första tolv graviditetsveckorna. Abort är tillåten upp till vecka 24 om en fortsatt graviditet skulle innebära risk för den gravida kvinnans fysiska eller psykiska hälsa.

Abort under hela graviditeten är tillåten vid allvarliga fosterskador. Detsamma gäller vid risk för kvinnans liv. Därmed har man anpassat bestämmelserna till Storbritanniens. Man hävdar att en annan tidsbegränsning i Nordirland skulle medföra risken att "kvinnor och flickor inte skulle ha något annat val än att resa till andra delar av Storbritannien för abort".

Enligt de nya föreskrifterna får aborten utföras av en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller barnmorska. Samvetsfrihet för vårdpersonal att inte behöva delta i aborter skall gälla. Läs mer >> 

"Det enda undantaget gäller för de fall där deltagandet i behandlingen är nödvändigt för att rädda liv eller för att förhindra allvarlig, permanent skada på en gravid kvinnas eller flickas fysiska eller psykiska hälsa", heter det i föreskrifterna. Innan aborten genomförs måste en läkare intyga att graviditeten inte har överskridit tolv veckor eller att aborten är nödvändig. I annat fall måste två läkare skriva under ett intyg.

Majoritet mot abortföreskrifter

Det är den brittiska regeringens departement för Nordirland (NIO) som har utformat föreskrifterna efter ett offentligt remissförfarande förra året. Mer än 21 000 svar mottogs från olika grupper och instanser, som hälsoministeriet, vårdpersonal, läkarföreningar, kyrkoledare, abortverksamheter, fackföreningar, samhällsorganisationer och personer med egen erfarenhet. Av de tillfrågade uttryckte 79 procent "en åsikt som allmänt motstånd mot eventuella abortföreskrifter i Nordirland utöver vad som för tillfället är tillåtet".

Enligt NIO fanns det "vissa organisationer, inklusive sådana som arbetar inom vården, som förespråkade fri abort till graviditetsvecka 24, medan andra ansåg att förslagen hade gått för långt". NIO ville införa en gräns i linje med rekommendationer från FN:s kvinnokonvention.

Även om ett "stort antal" svarande krävde att lagen bör tillåta kvinnor att ta abortpiller i hemmet, som det är i Storbritannien, tillät NIO inte detta för Nordirland. Skälet till detta uppges vara att kvinnan kan vända sig till sin allmänläkare och till sexuella och reproduktiva hälsokliniker för aborten.

Viktiga röster ignorerades

– Det faktum att NIO föreslår en mer liberal abortlag än den i Storbritannien är en förolämpning. Westminster borde aldrig ha åsidosatt det avsatta parlamentet i denna fråga. Valda representanter från Nordirland har ignorerats liksom tusentals individer. NIO har också tydligt ignorerat det faktum att den överväldigande majoriteten av remissvaren helt motsatte sig. På CARE NI tror vi att båda liv är viktiga och att de nya aborttjänsterna kommer att skada – inte hjälpa – kvinnor och nyfödda, säger Nola Leach från den kristna organisationen CARE.

Källor: BBCNews (www.bbc.com) Newsletter (www.newsletter.co.uk)