Norsk mamma berättar om påtryckningar för abort vid Downs syndrom

25 maj 2020

Norska Birgitte Bergerud Larssen berättar i tidningen Bergens Tidende hur hon tre gånger behövde förklara för läkaren att hon skulle behålla barnet när ultraljudet visade Downs syndrom.

Nya tester under graviditeten kan få fler kvinnor att känna sig pressade till att göra abort, varnar Birgitte Bergerud Larssen. Hennes beredskap att ta emot sin dotter med Downs syndrom möttes med varningar och statistik om de olika trisomierna, 13, 18 och 21, samt en hänvisning till Google för mer information.

– Tyvärr ser det ut som om det går mot abort eller trisomi 13 eller 18. Men jag befarar nog mest Downs syndrom, sade läkaren efter en extra lång ultraljudsundersökning.

Vad läkaren uttryckte genom att räkna upp ”allt som är oförenligt med livet”, och sedan att påpeka att hon mest av allt befarade Downs syndrom, är att barn med Downs syndrom är värre att än att inte få något barn alls. När dottern Ida föddes vågade Birgitte Bergerud Larssen inte berätta för familjen att barnet har Downs syndrom, berättar hon nu.

Beslut i stortinget

Hon berättar sin historia just nu pga. omröstningen i stortinget om att bland annat fosterdiagnostik – och på lång sikt NIPT-tester – skall erbjudas samtliga gravida. Birgitte menar att detta är ett bra alternativ till fostervattenprov men att det även kommer leda till att fler får reda på kromosomavvikelser och möjligheten att abortera barn med Downs syndrom. Läs mer >> Hon önskar att parlamentsledamöterna träffar berörda familjer för att få kunskap om människorna bakom diagnosen innan omröstningen. Läs mer >> 

Birgitte Bergerud Larssen menar att risken är stor att andra i liknande situation inte får adekvat information. Det finns även en känsla av att känna sig som en börda för samhället om man inte väljer abort. Läs mer >> 

– Jag vet att om jag inte hade haft en så stark make och familj runt mig, skulle valet att inte få ett barn med Downs syndrom ha varit mycket lättare än att välja att få det. Tyvärr tror jag inte att jag är ett unikt fall, säger Birgitte Bergerud Larssen.

Resurser till speciella behov

Hon berättar vidare om vilken glädje hon har av att ha ett barn med Downs syndrom även om hon är medveten om att inte alla känner så, då de måste kämpa för att få stöd till sitt barn.

– Tänk om resurserna som skall spenderas på tester istället kunde ha använts för att ge människor med Downs syndrom (och personer med speciella behov i allmänhet) ett enklare liv. Fler jobb, fler idrottslag, fler resurser till skola och dagis. Då tror jag att de som har svårt att få barn med sådana behov skulle ha fått mycket, mycket lättare, menar Birgitte Bergerud Larssen.

Källor: Vårt land (www.vl.no) och Bergens Tidende (www.bt.no)