Ny brittisk organdonationslag förutsätter samtycke

01 juni 2020

Nya lagbestämmelser i England tillåter att organ tas från dödförklarade vuxna som inte uttryckligen har registrerat att de motsätter sig det. Enligt den brittiska regeringen har lagändringen gjorts "för att rädda och förbättra fler liv". Men kritiker varnar för att det inte är kommer att röra sig om en donation om staten redan i förväg gör anspråk på kroppen. 

De vanligaste organtransplantationer inkluderar njure, lever, hjärta, lunga, bukspottkörtel och tunntarm. Även många vävnader kan doneras efter döden, som hud, senor, ben, hjärtklaffar och ögon. Anthony McCarthy, ordförande för den brittiska organisationen Society for the Protection of Unborn Children är kritisk till den nya lagen: 

– Det så kallade begreppet "hjärndöd" gör det möjligt för läkare att ta vitala organ från patienter som möjligen fortfarande lever men kanske är medvetslösa och nära döden. Hjärtat, till exempel, tas i praktiken från så kallade "hjärtslagande kadaver", som kan röra sig om de inte är lugnade genom läkemedel, vilket man inte berättar när man uppmuntrar till organdonation, säger Anthony McCarthy.

–Transplantationskirurger vet om detta och de vet också att personens blodtryck ökar när ett snitt görs. Vissa anestesiläkare rekommenderar bedövning när man tar organ. 

Hjärtat kan slå

McCarthy menar att många som säger ja till att bli organdonatorer är omedvetna om verkligheten: 

De flesta organdonatorer, inklusive de som ger uttryckligt samtycke före sin död, är inte medvetna om att deras hjärtan kan slå när organ tas, och att de kan vara rosa, varma, deras kroppar kan läka sår, bekämpa infektioner och svara på stimuli. Det är också så att förmodat hjärndöda (som gravida kvinnor som ges högteknologisk medicinsk support) verkar kunna överleva i månader medan de visar kroppslig aktivitet av det slag som antagligen indikerar att det fortfarande finns liv, menar Anthony McCarthy. 

En gåva

Han oroas även över att hjärtdöd ibland kan konstateras "för snabbt" för att få användbara organ och att förmodat samtycke till organdonation också innebär att staten i själva verket äger kroppen efter döden. Han påpekar att en gåva måste ges fritt: 

– Man kan inte donera sina organ, det vill säga ge dem som en gåva, om staten redan gör anspråk på kroppen. Enligt det nya systemet med förutsatt samtycke kan man välja att "donera" sina organ. Men om man inte gör det kan ens organ tas i alla fall och anhöriga har inget att säga till, varnar Anthony McCarthy. Läs mer >> 

En liknande lag finns i Wales sedan 2015 och i Skottland träder den i kraft i mars 2021. 

Källor: LifeSiteNews (ww.lifesitenews.com) och Human Tissue Authority (www.hta.gov.uk)