Ny dom om dödshjälp i Tyskland inom kort

12 februari 2020

Tysklands motsvarighet till Läkemedelsverket, Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), har avvisat 102 dödshjälpsansökningar. För ytterligare 31 ansökningar saknas ännu beslut. 

Sedan ett domslut 2017 måste BfArM granska alla dödshjälpsansökningar i detalj. Hälsominister Jens Spahn har dock personligen instruerat BfArM, som rapporterar till honom, att avvisa samtliga förfrågningar. Under väntan på svar på sin ansökan hann 24 patienter dö. Läs mer >>  

I slutet av februari förväntas Tysklands författningsdomstol utfärda en grundläggande dom som förbjuder organiserad dödshjälp. Det är en grupp svårt sjuka patienter, läkare och dödshjälporganisationer som klagar mot paragraf 217, som infördes för fyra år sedan. Den kriminaliserar "affärsliknande marknadsföring av självmord" med risk för böter eller fängelse upp till tre år. Läs mer >>  

Anhöriga och närstående får ge dödshjälp

Anhöriga och närstående är undantagna från förbudet. Förbundsdagen ville förhindra dödshjälporganisationer som Sterbehilfe Deutschland eller Dignitas från Schweiz att kunna utvidga till betalande medlemmar. Läs mer >>  

Termen "affärsliknande" inkluderar inte bara kommersiella tjänster, utan också upprepat gratis stöd. Inom den palliativa vården är man nu orolig att röra sig i en laglig gråzon. 

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)