Ny kontroversiell studie tar upp vad det kostar att inte ge dödshjälp

25 mars 2020

I en artikel i tidskriften Clinical Ethics hävdar två forskare att dödshjälp skulle kunna spara vårdkostnader och öka antalet organdonationer.

David Shaw från universiteten i Basel och Maastricht och professor Alec Morton från University of Strathclyde anger tre ekonomiska argument, som de menar bör vägas in i debatten om etiken vid legalisering av dödshjälp. Forskarna har räknat på vad patienter med dålig livskvalitet i livets slutskede kostar i vården, ger exempel på vårdresurser som skulle kunna användas bättre någon annanstans och redovisar för de potentiella fördelarna med organdonation från dödshjälpspatienter. Läs mer >> 

I artikeln som publicerades i tidskriften Clinical Ethics (doi.org/10.1177/1477750920907996), betonar författarna att deras argument inte är avsedda för att förespråka legalisering av assisterat självmord eller dödshjälp i sig, utan snarare som komplement för vidare överväganden kring frågan.

Hjärtlöst förslag

– En del personer kan tycka att det är hjärtlöst att överväga dödshjälp ur resursperspektiv, för att det handlar om riktiga människor med verkliga liv. Den kritiken är malplacerad. Vårt inlägg i debatten motiveras just av att det är riktiga människor med verkliga liv som vill undvika lidande. Vi har strävat efter att vara tydliga med att de ekonomiska kostnaderna för att vägra dödshjälp inte bör ignoreras. De bör inte vara den viktigaste drivkraften för en lagändring, men det skulle vara ansvarslöst att inte ta hänsyn till dem, säger artikelns huvudförfattare David Shaw.

Det första argumentet som artikelförfattarna anger till förmån för dödshjälp är att det gör det möjligt för samtyckande patienter att undvika negativa "kvalitetsjusterade levnadsår", eller QALY efter engelskans "Quality-Adjusted Life Years". QALY är ett mått på sjukdomsbördan, den omfattar livskvaliteten och livslängden och används av vårdpersonal för att bestämma värdet på hälsoutfall.

Organdonation gynnas

För det andra hävdar författarna att resurser som går till patienter som nekas dödshjälp i stället kan användas för att tillhandahålla ytterligare QALY för andra patienter, som vill fortsätta leva och förbättra sin livskvalitet.

Som tredje argument anges att organdonation dessutom kan vara en källa till QALY i detta sammanhang. Författarna skriver: "Organdonation kan också gynnas då det finns flera skäl till varför donation efter dödshjälp är bättre ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv. För det första: Om patienten nekas dödshjälp kommer organfunktionen gradvis att försämras tills den naturliga döden inträffar, vilket innebär att en framgångsrik transplantation är mindre trolig. För det andra: Patienter som väljer dödshjälp måste genomgå en lång process. Organdonation kan lätt integreras i den processen, utan tvång, vilket minskar risken att anhöriga motsätter sig donation, vilket ofta inträffar när en patient avlider oplanerat". Läs mer >> 

Källor: Christian Today (www.christiantoday.com), MercatorNet (www.mercatornet.com) och MedicalXpress (medicalxpress.com)