Ny statistik: viss tillbakagång av stödet för fri abort

09 september 2020

Antalet européer som är emot fri abort ökar långsamt, enligt en ny undersökning från det brittiska marknadsundersökningsföretaget Ipsos MORI. Av 17 500 personer i 25 länder anser 70 procent att abort borde vara tillåtet. Det är två procent färre än vid det förra undersökningstillfället 2014.

44 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att abort "bör vara tillåtet när en kvinna bestämmer att hon vill ha en". 26 procent anser att det "bör vara tillåtet under vissa omständigheter, till exempel om en kvinna blivit våldtagen". Fem procent anser att abort under inga omständigheter bör vara tillåtet.

I Tyskland, Frankrike och Spanien har antalet personer som stödjer fri abort minskat med nio, sex respektive fem procent sedan 2014.

Sverige toppar

Trots det är merparten av européerna för fri abort. Sverige toppar rankningen med 88 procent, följt av Belgien (87 procent), Frankrike (84 procent) och Storbritannien, Nederländerna och Spanien (83 procent var). Utanför Europa är abort mest accepterat i Sydkorea (79 procent), Australien (78 procent) och Kanada (77 procent).

Latinamerika, med 62 procent av de tillfrågade vuxna i regionen, visar det lägsta stödet för fri abort. Endast 26 procent av tillfrågade i fem latinamerikanska länder anser att en kvinna får göra abort när hon vill, medan 36 procent accepterar att abort får göras under vissa omständigheter, som våldtäkt. Den totala acceptansen för abort i regionen varierar från 48 procent i Peru och 53 procent i Brasilien till 72 procent i Argentina, som är det enda latinamerikanska landet i undersökningen som ligger över det globala genomsnittet.

Bör inte tillåtas

Bland de 25 länder som man tagit tempen på är Malaysia det land där abort är minst accepterat. Endast 24 procent av de tillfrågade malaysierna säger att abort borde vara tillåtet, antingen när en kvinna vill det eller under vissa omständigheter, som våldtäkt. Malaysia uppvisar den största andelen svar av innebörden att abort "inte bör tillåtas, utom när mammans liv är i fara" (48 procent jämfört med ett globalt genomsnitt på 12 procent).

Bland kvinnor och vuxna med högre utbildning finns flest abortförespråkare. Huvudargumentet är att abort är kvinnans beslut.

Jämna resultat

Ipsos har följt globala åsikter om abort sedan 2014. Resultaten har varit ganska jämna genom åren i de flesta länder. Abortacceptansen har dock ökat markant i Sydkorea, Ryssland och Mexiko. Senare i år förväntas Argentinas kongress rösta om en ny abortlag (läs mer >>). Enligt ett domstolsbeslut bör abort legaliseras i Sydkorea.

Majoriteten av EU-länderna har legaliserat abort, vissa med obligatorisk väntetid eller rådgivning. I Polen och Malta är abort endast tillåten vid risk för kvinnans liv eller hälsa, efter våldtäkt eller incest samt vid allvarliga fosterskador då fostret bedöms vara icke-livsdugligt.

Källor: EuroNews (www.euronews.com) och Ipsos MORI (www.ipsos.com)