Ny studie: bristande kompetens leder till solidaritet med dödslängtan hos psykiatripatienter

21 september 2020

Allt fler personer med personlighetsstörningar begär och får dödshjälp och läkarassisterat självmord. En internationell forskargrupp konstaterar att utvecklingen har fått mycket lite uppmärksamhet - såväl från kliniker som från forskarvärlden.

I sin artikel i facktidskriften BioMed Central (doi.org/10.1186/s40479-020-00131-9) går forskarna igenom litteraturen gällande praxis vid dödshjälp och läkarassisterat självmord hos personer med personlighetsstörningar samt diskuterar de utmaningar som forskare och praktiker möter inom området.

Bristande kompetens och överdrivna krav inför komplexa psykiska sjukdomar kan leda till att läkare och terapeuter visar solidaritet med patientens påstådda dödslängtan istället för att fortsätta behandlingen, konstaterar författarna. De ser med oro på utvecklingen med allt fler fall av assisterat självmord och dödshjälp hos personer med psykiska sjukdomar. Förra året var sammanlagt 800 psykiskt sjuka anmälda till Nederländernas dödshjälpskliniker med en begäran om dödshjälp. Expertisecentrum Euthanasie. Läs mer >> 

Rop på hjälp

Studieförfattarna menar att en uttalad dödsönskan kan vara ett sjukdomssymptom och faktiskt förmedla flera andra möjliga budskap. Patienten känner sig övergiven, besviken eller arg. För någon som ofta upplever starka oroskänslor och hjälplöshet, sorg och instängdhet kan tanken på död och självmord ge en viss känsla av kontroll och lättnad ("Jag kan stoppa smärtan"). Den uttryckta dödsönskan är ofta ett rop på hjälp att leva och inte önskan på hjälp att dö. I de flesta fall kan allvarliga självmordstendenser och självskada behandlas och de drabbade kan få hjälp att återhämta sig, säger experterna. Läs mer >> 

Föreställningen att personlighetsstörningar (PD) är "icke behandlingsbara" tillstånd och "utan utsikt till förbättring" bygger på "föråldrad kunskap om PD-behandling". Artikelförfattarna kritiserar att det ofta finns felaktiga teorier om den bakomliggande psykopatologin och för lite kunskap om aktuella behandlingsmetoder, särskilt för borderline personlighetsstörningar. Läs mer >> 

Åtta länder i världen har legaliserat assisterat självmord, varav fem även dödshjälp. I sex av dessa länder hjälper man personer med psykisk sjukdom att avsluta sina liv i förtid om de uttrycker en önskan och om deras lidande är "outhärdligt" och "utan utsikt till återhämtning". Fem länder ger dödshjälp även till barn och minderåriga.

Källor:  KathNet (www.kath.net) och BMC (bpded.biomedcentral.com)