Ny studie om aborter i Ghana

04 november 2020

I Republiken Ghana registrerades sammanlagt 200 000 aborter 2017, enligt en ny studie. Studien konstaterar att 71 procent av dessa aborter har varit olagliga och att uppskattningsvis 767 200 oönskade graviditeter förekommer varje år.

Studien genomfördes av amerikanska Guttmacher Institute, som arbetar med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Uppgifterna togs fram med hjälp av 539 vårdinrättningar som behandlar komplikationer efter olagliga aborter, samt med hjälp av information från 146 kunniga informanter. Metoden kallas för ”Abort Incidence Complication Methodology (AICM)”. Studien publicerades i British Medical Journal (doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002130).

Enligt professor Easmon Otupiri, från det tekniska vetenskapsuniversitetet Kwame Nkrumah i Ghana, bidrar osäkra aborter väsentligt till landets höga mödradödlighet, som uppskattas till 310 dödsfall per 100 000 år 2017. Av 1,4 miljoner graviditeter det året resulterade 39 procent i födda barn och åtta procent i missfall, hävdar han. I hela landet uppskattas 767 200 eller 53 procent av alla graviditeter ha varit oönskade.

Liberal abortlagstiftning

Sarah Keogh, forskare vid Guttmacher Institute, menar att 71 procent av alla aborter som görs i Ghana är olagliga och att uppskattningsvis 26 procent av kvinnorna som genomgått olagliga aborter i Ghana 2017 behandlades för komplikationer på en vårdinrättning. Studien gör även gällande att nästan sex av 1 000 av Ghanas kvinnor i åldern 15 till 49 år får behandling på en vårdinrättning för komplikationer till följd av såväl olagliga som lagliga aborter.

Trots Ghanas relativt liberala abortlagstiftning och ansträngningar att utöka tillgången till säkra aborter, anser Sarah Keogh det som olyckligt att 71 procent av de nästan 200 000 aborterna i Ghana som registrerades 2017 var olagliga. Studieförfattarna uppmanar därför regeringen och andra ansvariga att minska antalet osäkra aborter genom att informera allmänheten om landets abortlagstiftning. Läs mer >> 

I Ghana är abort tillåten vid våldtäkt, incest, fosteravvikelser eller sjukdom samt när kvinnans eller barnets hälsa är i fara.

Källor: The Ghana Report (www.theghanareport.com) och Guttmacher Institute (www.guttmacher.org)