Nya framgångar med adulta stamceller

06 april 2020

I en ny studie, publicerad i facktidskriften Nature Communications, odlades stamceller från en grupp 60–90 år gamla donatorer på ett laboratorium och behandlades kort med en specifik blandning av faktorer, som "återställer" stamcellernas biologiska ålder. Forskarna fann att de föryngrade cellerna uppförde sig som celler mellan 1,5–7,5 år yngre än obehandlade celler.

Adulta stamceller finns i många olika organ och vävnader i människokroppen, där deras uppgift är att förnya och reparera, och de har bättre förmåga att mogna till olika typer av celler än vad man tidigare trott. Läs mer >> I den aktuella studien såg forskarna markanta förbättringar i cellernas ämnesomsättning, näringsavkänning och avfallshantering, vilka bidrog till att de föryngrades.

– Vi är mycket glada över dessa resultat. Mina kollegor och jag har strävat efter att skapa vävnader sedan våra studier på 2000-talet avslöjade att systemiska faktorer kan göra gamla vävnader yngre, säger studiens medförfattare professor Thomas Rando från Stanford University i Kalifornien.

Celler föryngrades

Flera olika typer av stamceller – inklusive hud-, muskel- och blodkärlceller – behandlades med en blandning av proteiner känd som "Yamanaka"-faktorer, som vanligtvis används för att omvandla vuxna stamceller till inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Cellerna liknar embryonala stamceller, som kan bilda varje vävnadstyp i kroppen. I stället för en långvarig behandling med Yamanaka-faktorer, som är nödvändigt för att göra iPSC:er, exponerades cellerna bara en kort stund. De föryngrades snarare än deras identifiering raderades.

– När iPS-celler är gjorda av adulta celler, blir de både föryngrade och pluripotenta. Vi har under en tid ställt oss frågan om det kan vara möjligt att helt enkelt vrida tillbaka ålderns klocka, utan att framkalla pluripotens. Nu har vi funnit att vi genom att kontrollera varaktigheten av exponeringen för dessa proteinfaktorer kan främja föryngring i flera mänskliga celltyper, säger Vittorio Sebastiano, biträdande professor i obstetrik och gynekologi vid Stanford och seniorförfattare.

Förbättrad funktionsförmåga

Studien utvidgades till stamceller från musmuskler, där liknande föryngrande effekter sågs. Forskarna transplanterade föryngrade muskelceller till äldre möss och såg att de återfick styrka. De tog sedan broskceller från artrospatienter som efter en låg dos av Yamanaka-faktorer minskade utsöndringen av de inflammatoriska faktorerna, vilka provocerar sjukdomen, och förbättrade deras funktionsförmåga.

– Även om mycket mer arbete behöver göras är vi hoppfulla att vi en dag får möjlighet att starta om hela vävnader. Men först vill vi se till att det här testas noggrant i labbet och visar sig vara säkert, säger Vittorio Sebastiano.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) och Stanford Medicine (med.stanford.edu)